×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA LUI TOBIT

Capitolul 9

Tobie se întoarce la părinţii săi.

1 Şi Tobie strigă pe Rafail şi-i zise:

2 «Frate Azaria! Ia-ţi un rob şi două cămile şi porneşte spre Raghis în ţara Mediei, la Gabael, ia banii şi mi-i adă la nuntă,

3 Fiindcă Raguel m’a jurat să nu plec.

4 Tatăl meu numără zilele şi, dacă voi zăbovi mult, el se va mâhni foarte!»

5 Şi Rafail plecă şi merse la Gabael şi-i dădu zapisul, şi Gabael îi aduse punga cu sigiliurile şi i le dădu.

6 Şi amândoi se sculară la mânecate şi veniră la nuntă. Şi Gabael binecuvânta pe Tobie şi pe femeia lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.