×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA LUI TOBIT

Capitolul 8

Tobie face întocmai după sfatul lui Rafail. Rugăciunea lui Tobie şi a Sarei. Ei rămân amândoi neatinşi.

1 După ce isprăviră de mâncat, duseră şi pe Tobie la Sara în odaie.

2 Şi pe când mergea îşi aduse aminte de vorbele lui Rafail şi luă cărbunele din tămâiernic şi puse inima peştelui şi ficatul şi afumă cu ele.

3 Când diavolul simţi mirosul, fugi până în Egiptul de sus, unde îngerul îl ferecă în lanţuri.

4 Şi după ce amândoi se încuiară în odaie, Tobie sări din pat şi zise: «Scoală-te, soro, să ne rugăm ca Domnul să ne miluiască!»

5 Şi Tobie începu să se roage: «Proslăvit să fii tu, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi preamărit să fie numele tău cel sfânt şi slăvit în veci! Să te preamărească pe tine cerul şi toate făpturile tale!

6 Tu ai zidit pe Adam şi i-ai dat ajutor pe Eva, femeia sa. Şi din ei s’a născut neamul omenesc. Şi tu ai zis: «Nu este bine să fie omul singur; să-i facem un ajutor asemenea lui».

7 Şi acum, Doamne, nu din poftă trupească iau pe sora mea aceasta, ci ca soţie. Milueşte-mă, ca să pot să ajung la bătrâneţe împreună cu ea.»

8 Şi ea zise cu el: «Amin!»

9 Şi în noaptea aceea dormiră amândoi.

10 Dar Raguel, sculându-se, purcese să sape o groapă şi-şi zise: «Nu cumva să moară şi el».

11 Apoi când Raguel se întoarse acasă, zise către Edna, soţia lui;

12 «Trimite o slujnică să vadă dacă el mai trăieşte. Iar de nu, să-l îngropăm, ca nimeni să nu afle!»

13 Şi slujnica deschise uşa şi, intrând înlăuntru, îi găsi pe amândoi dormind.

14 Apoi ieşi afară şi-i spuse că el trăieşte.

15 Atunci Raguel slăvi pe Dumnezeu şi zise: «Proslăvit să fii tu, Doamne, cu toată slava curată şi sfântă şi să te laude pe tine sfinţii şi toate făpturile tale şi toţi îngerii şi toţi aleşii tăi! Proslăvească-te pe tine în veci!

16 Proslăvit să fii tu pentru că m’ai bucurat şi nu mi s’a întâmplat nimic, după cum socoteam, ci te-ai purtat cu noi după mare mila ta.

17 Proslăvit să fii tu, fiindcă te-ai îndurat de doi copii singuri la părinţii lor. Milueşte-i pe ei, Doamne, şi dă-le să petreacă viaţa cu sănătate, cu bucurie şi cu îndurare!»

18 Apoi porunci slugilor să astupe groapa.

19 Şi el le făcu ospăţ de nuntă paisprezece zile.

20 Şi înainte ca să se sfârşească zilele de nuntă, Raguel îl jură ca să nu plece până nu vor trece cele paisprezece zile de nuntă,

21 Şi după aceasta să ia jumătate din averea sa şi să se ducă sănătos la tatăl lui: «Iar partea care va mai rămânea: după ce voi muri şi eu şi femeia mea».

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.