×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA LUI TOBIT

Capitolul 7

Căsătoria lui Tobie. Raguel îndoindu-se, îngerul Rafail îl hotărăşte pentru aceasta. Ospăţul de nuntă şi celelalte datini.

1 Şi când ajunseră în Ecbatana, se duseră la casa lui Raguel. Iar Sara le ieşi înainte şi-i hiritisi şi ei o hiritisiră pe ea şi ea îi duse în casă.

2 Atunci Raguel zise către femeia sa Edna: «Cum seamănă tânărul acesta cu vărul meu Tobit!»

3 Şi-i întrebă Raguel: «De unde sunteţi, fraţilor?» Iar ei îi răspunseră: «Din seminţia lui Neftali, care au fost luaţi în robie în Ninive».

4 Dar el le zise: «Cunoaşteţi voi pe fratele nostru Tobit?» Şi ei spuseră: «Îl cunoaştem!»

5 Şi el îi întrebă: «E sănătos?» Şi ei ziseră: «E sănătos voinic!» Şi Tobie mai zise: «El e tatăl meu!»

6 Atunci sări Raguel şi-l sărută şi începu să plângă şi-l binecuvântă şi-i zise: «Tu eşti feciorul unui om cu mare vază!» Şi când auzi că Tobit îşi pierduse vederea, se mâhni şi plânse.

7 Dar şi Edna, femeia lui, şi Sara, fiica lui, plânseră. Şi-i primiră ei cu inimă bună,

8 Şi junghiară un berbec şi gătiră mai multe feluri de bucate.

9 Şi Tobie zise lui Rafail: «Frate Azaria! Vorbeşte despre ceea ce mi-ai spus pe cale, ca să se sfârşească pricina!»

10 Şi el spuse lui Raguel, iar Raguel îmbie pe Tobie: «Mănâncă şi bea şi fii cu voie bună, căci ţi se cade să iei pe copila mea. Însă se cade să-ţi spun adevărul:

11 Pe copila mea am dat-o după şapte bărbaţi şi când fiecare intra la ea, murea peste noapte. Însă acum fii cu voie bună!»

12 Şi Tobie zise: «Nu voi mânca şi nu voi bea până ce nu-mi veţi aduce-o, şi voi să fiţi martori înaintea mea». Şi Raguel zise: «De acum încolo ia-o potrivit legii. Tu eşti fratele ei şi ea este a ta. Milostivul Dumnezeu să vă îndrepte calea spre fericire!»

13 Apoi chemă pe Sara, fiica lui, şi luând-o de mână o dete lui Tobie de soţie şi zise: «Iată, ia-o după legea lui Moise şi du-o la tatăl tău!» Şi i-a binecuvântat.

14 Şi chemă şi pe Edna, femeia lui, şi luă o hârtie şi scrise învoiala pentru căsătorie şi o pecetlui. Apoi începură să mănânce.

15 Pe urmă Raguel strigă pe Edna, femeia lui, şi-i zise: «Soro, găteşte odaia cealaltă şi-i du înlăuntru!»

16 Şi ea făcu întocmai cum îi porunci şi duse pe Sara înlăuntru. Şi ea începu să plângă. Ci ea, îndreptăţind lacrimile fiicei sale, îi zise:

17 «Îndrăzneşte, copilă! Dumnezeul cerului şi al pământului să-ţi facă parte de bucurie în locul mâhnirii tale. Îndrăzneşte, fiică!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.