×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA LUI TOBIT

Capitolul 6

Poposirea pe ţărmul Tigrului şi prinderea unui peşte. Rafail îndeamnă pe Tobie să ia de femeie pe Sara.

1 Iar ei plecând la drum ajunseră seara la fluviul Tigru şi maseră acolo.

2 Şi tânărul se cobori să se scalde. Dar un peşte sări din fluviu şi vru să-l înghită.

3 Atunci îngerul îi zise: «Prinde peştele!» Şi tânărul prinse peştele şi-l aruncă pe ţărm.

4 Şi îngerul îi mai zise: «Spintecă peştele şi-i scoate inima, ficatul şi fierea, pe care păstrează-le cu grijă!»

5 Şi tânărul făcu întocmai cum îi poruncise îngerul, iar peştele îl fripseră şi-l mâncară.

6 Şi porniră amândoi mai departe până se apropiară de Ecbatana.

7 Dar tânărul întrebă pe înger: «Frate Azaria! Pentru ce sunt bune ficatul, inima şi fierea peştelui?»

8 Şi el îi răspunse: «Dacă vre-un om, ori vre-o femeie, este chinuit de diavolul sau de vre-un duh rău, să se afume cu inima şi cu ficatul şi nu-l va mai chinui;

9 Iar fierea, ea este bună să se ungă cineva cu ea la ochi, când are albeaţă, şi se lecueşte.»

10 Când ei se apropiară de Ecbatana,

11 Îngerul zise tânărului: «Frate! Astă seară vom mânea la Raguel. El este ruda ta şi are o singură fată, pe Sara.

12 Şi eu îi voi spune să ţi-o dea de soţie, căci ţie ţi se cuvine moştenirea ei, fiindcă tu eşti singur din neamul ei. Şi fata este frumoasă şi cuminte.

13 Şi acum ascultă încoace la mine! Eu voi grăi cu tatăl ei şi, când ne vom întoarce din Raghis, vom face nunta. Căci eu ştiu că Raguel n’o dă după un alt bărbat împotriva legii lui Moise, fără să se facă vinovat de moarte, însă tu treci înaintea oricui, fiindcă ţie ţi se cuvine moştenirea.»

14 Atunci tânărul zise către înger: «Frate Azaria! Eu am auzit că fata a fost măritată de şapte ori şi că toţi mirii ei au murit în cămara de nuntă. Şi fiindcă eu sunt singurul fecior la tatăl meu, mă tem ca nu cumva intrând înlăuntru să mor şi eu ca şi cei mai dinainte, fiindcă pe ea o iubeşte un diavol care nu face nimănui nici un rău, decât celor care se apropie de ea.

15 Şi acum mă tem ca să nu mor şi să pogor viaţa tatălui meu şi a maicii mele, din pricina mea, cu durere în mormânt, fiindcă nu au alt fecior care să-i îngroape.»

16 Ci îngerul îi răspunse: «Oare nu-ţi aduci aminte de cuvintele pe care ţi le-a poruncit tatăl tău, ca să-ţi iei soţie din neamul tău? Şi acum ascultă-mă, frate-meu: Ea va fi soţia ta! Iar de diavol nu purta de grijă, fiindcă în noaptea aceasta ţi se va da de soţie.

17 Când vei intra în cămara de nuntă, ia un cărbune din tămâiernic şi pune deasupra o bucăţică din inima şi din ficatul peştelui şi afumă, şi când diavolul va mirosi, va fugi şi nu va mai veni înapoi în veac de veac.

18 Şi când vei intra la ea, sculaţi-vă amândoi şi strigaţi către milostivul Dumnezeu, şi el vă va mântui şi vă va milui. Nu te teme, căci ea este menită pentru tine din veac şi tu o vei mântui şi ea va merge cu tine, şi cred că vei avea cu ea copii.»

19 Când a auzit Tobie, a început s’o iubească şi sufletul lui se lipi de ea foarte.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.