×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA LUI TOBIT

Capitolul 4

Tobit trimite pe fiul său Tobie în călătorie. El îi dă poveţe pentru viaţă şi-l trimite la Qabael să ia banii pe care i-i încredinţase altădată.

1 În ziua aceea îşi aduse aminte Tobit de banii pe care îi lăsase în păstrarea lui Gabael, în oraşul Raghis din Media,

2 Şi zise în sine: «Rugatu-mi-am moartea! De ce n’aş chema pe fiul meu Tobie, ca să-i arăt înainte de moarte ce va fi să facă?»

3 Şi-l chemă şi-i zise: «Copile! Când va fi să mor, îngroapă-mă, dar să nu părăseşti pe mama ta. Cinsteşte-o în toate zilele vieţii tale, fă-i voia ei şi n’o mâhni.

4 Adu-ţi aminte, copile, că pentru tine a înfruntat multe primejdii, când te purta în pântece. Când va muri, îngroapă-o şi pe ea tot într’un mormânt cu mine.

5 În toată vremea adu-ţi aminte de Domnul Dumnezeul nostru şi să nu păcătueşti, nici să calci poruncile lui, ci în toate zilele vieţii tale fă fapte bune şi nu umbla pe căi nedrepte,

6 Fiindcă, dacă vei iubi adevărul, vei izbuti în lucrările tale.

7 Fă milostenie din averea ta cu toţi cei ce fac fapte bune, şi ochiul tău să nu fie pizmaş când faci milostenie; nu-ţi întoarce faţa de la nici un sărman, ca nici Dumnezeu să nu-şi întoarcă faţa de la tine.

8 Dacă ai mult, fă milostenie, iar dacă ai puţin, nu te teme să faci milostenie după puţinul pe care-l ai,

9 Fiindcă numai aşa îţi vei strânge o comoară frumoasă pentru ziua de restrişte:

10 Milostenia scapă de moarte şi nu lasă pe om să intre în întuneric.

11 Înaintea Celui Prea înalt milostenia este un dar bun pentru cei care o fac.

12 Păzeşte-te, copile, de orice desfrânare, şi mai întâi de toate ia-ţi soţie din neamul tatălui tău. Nu lua femeie străină, care nu este din neamul tatălui său, fiindcă noi suntem vlăstarii proorocilor: Noe, Avraam, Isaac şi Iacob. Adu-ţi aminte, copile, de străbunii noştri, că ei toţi şi-au luat soţii dintre fraţii lor şi au fost binecuvântaţi în copiii lor, şi neamul lor va moşteni ţara Canaanului.

13 Şi acum, copile, iubeşte pe fraţii tăi şi inima ta să nu se trufească înaintea fraţilor tăi şi înaintea fiilor şi fiicelor poporului tău ca să te fereşti să-ţi iei soţie din neamul lor, căci trufia duce la pieire şi prilejueşte neorânduială multă, iar femeia netrebnică te duce la pagubă şi la lipsă mare, fiindcă femeia netrebnică este mama foamei.

14 Nu opri simbria lucrătorului tău, ci dă-i-o îndată. Şi dacă aşa vei sluji Domnului, el îţi va răsplăti. Ia seama la toate lucrurile tale şi fii îngrijit în toată purtarea ta.

15 Şi ceea ce ţie nu-ţi place, altuia nu face. Nu bea vin până să te îmbeţi şi cu beţia nu călători pe cale.

16 Împarte din pâinea ta cu cel flămând şi din hainele tale dă celui gol. Cu tot ce-ţi prisoseşte fă milostenie, iar ochiul tău să nu se uite cu ciudă când faci milostenie.

17 Fă pomană cu pâine şi cu vin la mormântul celor drepţi, dar nu face pomană cu cei păcătoşi.

18 Cere sfat de la orice om înţelept şi orice sfat folositor nu-l dispreţui.

19 Preamăreşte pe Domnul în toată vremea şi cere ca Domnul să te călăuzească pe căile tale şi ca toate începuturile şi planurile tale să izbutească, fiindcă nimeni nu poate să facă nimic din voia lui, ci numai Domnul dărueşte toate cele bune şi smereşte după voia sa pe cine vrea. Şi acum, copile, adu-ţi aminte de poruncile mele şi ele să nu se şteargă din inima ta.

20 Şi acum îţi spun despre cei zece talanţi pe care i-am lăsat în păstrarea lui Gabael, fiul lui Gabri, în oraşul Raghis din Media.

21 Nu-ţi fie teamă, copile, că suntem sărmani. Ci vei ajunge chiabur, dacă te vei teme de Domnul şi te vei înfrâna de la orice păcat şi vei face ceea ce este plăcut înaintea lui.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.