×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA LUI TOBIT

Capitolul 14

Cele din urmă clipe din viaţa lui Tobit şi a lui Tobie.

1 Şi Tobit sfârşi cântarea lui de laudă.

2 Tobit era de cincizeci şi opt de ani când şi-a pierdut vederea, şi după opt ani iarăşi şi-a căpătat-o. El făcea milostenie şi nu contenea să se teamă de Dumnezeu şi să-l proslăvească.

3 Şi el a ajuns tare bătrân. Atunci el chemă pe fiul său şi pe nepoţii săi şi-i zise lui Tobie: «Copile, ia pe fiii tăi! Vezi, eu am îmbătrânit şi sunt aproape să mă săvârşesc din viaţă.

4 Du-te în Media, fiule, căci eu cred tot ceea ce a rostit profetul Iona despre Ninive, că anume cetatea va fi nimicită şi că fraţii noştri vor fi risipiţi pe pământ departe de ţara cea mândră şi că Ierusalimul va fi pustiit, că templul lui Dumnezeu va fi pârjolit şi va fi pustiit până la o vreme, iar în Media va fi până la o vreme mai multă pace.

5 Şi Dumnezeu se va milostivi iarăşi şi-i va întoarce pe ei în ţară şi vor zidi templul, dar nu ca acela dintâi, până se vor împlini vremurile cele din veac hotărîte. Apoi se vor întoarce din robie şi vor zidi din nou Ierusalimul cu strălucire. Şi templul lui Dumnezeu va fi zidit într’însul pentru toate neamurile viitoare – zidire măreaţă – precum au grăit despre el proorocii.

6 Şi toţi păgânii se vor întoarce la adevăr şi se vor teme de Domnul Dumnezeu, şi vor îngropa în pământ idolii lor şi vor proslăvi pe Domnul,

7 Dar şi poporul său va proslăvi pe Domnul şi Domnul va înălţa pe poporul său, şi se vor veseli toţi cei ce iubesc pe Domnul, cu adevărate fapte bune, făcând milostenie cu fraţii noştri.

8 Şi acum, copile, pleacă din Ninive, căci se va adeveri tot ceea ce a rostit profetul Iona.

9 Tu însă păzeşte legea şi poruncile, fii milostiv şi drept, ca să-ţi fie bine, şi îngroapă-mă după cuviinţă şi pe maica ta lângă mine, şi nu mai zăbovi în Ninive.

10 Fiule! Adu-ţi aminte ceea ce Nadab i-a făcut lui Ahicar, cel care l-a crescut pe el, cum de la lumină l-a dus la întuneric şi toate câte i le-a răsplătit. Dar Dumnezeu a mântuit pe Ahicar, iar acela şi-a luat răsplata, coborîndu-se în întuneric. Ahicar a făcut milostenie şi a fost mântuit din laţurile morţii, pe care acela i le întinsese, însă Nadab căzu în laţuri şi pieri.

11 Şi acum, copii, vedeţi ce poate să facă milostenia şi cum fapta cea bună mântueşte!» Şi pe când el rostea acestea, i-a ieşit sufletul. Şi el era în vârstă de o sută cincizeci şi opt de ani. Şi fiul său l-a îngropat cu cinste.

12 Şi când a murit Ana, el a îngropat-o lângă tatăl său. Apoi Tobie a plecat cu soţia şi cu fiii săi la socrul său în Ecbatana.

13 Şi el ajunse la adânci şi cinstite bătrâneţe şi îngropă cu cinste şi pe socrii săi şi le moşteni averea lor şi pe a lui Tobit, tatăl său.

14 Şi el muri în vârstă de o sută douăzeci şi şapte de ani în Ecbatana din Media,

15 Şi înainte de moarte a auzit vestea despre pieirea Ninivei, pe care o cuprinseseră Nabucodonosor şi Ahaşveroş. Şi astfel, înainte de moarte, a putut să se bucure de pieirea Ninivei.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.