×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA LUI TOBIT

Capitolul 13

Cântarea lui Tobit.

1 Şi Tobit scrise o rugăciune de laudă şi zise:

2 «Proslăvit să fie Dumnezeu şi împărăţia sa în veci! Căci el pedepseşte şi el milueşte, el pogoară în iad şi el ridică din iad, şi nimeni nu poate să scape din mâna lui.

3 Lăudaţi-l pe el, voi fiii lui Israil, înaintea neamurilor păgâne printre care el ne-a risipit,

4 Şi acolo vestiţi strălucirea lui. Înălţaţi-l pe el în faţa tuturor celor vii, căci el este Domnul nostru şi Dumnezeu părintele nostru întru toţi vecii.

5 El ne pedepseşte pentru toate greşalele noastre şi iarăşi ne milueşte şi ne adună dintre toţi păgânii, printre care noi am fost risipiţi.

6 Dacă vă veţi pocăi din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru şi vă veţi întoarce cu credinţă către el, şi el se va întoarce către voi şi faţa sa nu şi-o va ascunde.

7 Priviţi apoi la ceea ce va face el cu voi, proslăviţi-l pe el cu toată gura voastră şi lăudaţi pe dreptul Stăpân şi înălţaţi pe împăratul cel veşnic.

8 Eu îl mărturisesc pe el în ţara în care petrec ca rob, şi-i vestesc puterea şi mărirea lui într’un popor de păcătoşi. Pocăiţi-vă, voi păcătoşilor, şi faceţi fapte bune! Cine ştie dacă el nu vă va îndrăgi şi se va milostivi spre voi.

9 Pe Dumnezeul meu îl voi înălţa şi sufletul meu să înalţe pe împăratul cel ceresc şi să se bucure de mărirea lui.

10 Toţi să-l preamărească şi să-i mulţumească în Ierusalim: Ierusalime, cetate sfântă! Şi pe tine te va pedepsi el pentru faptele mâinilor tale şi spre fiii celor drepţi iarăşi se va milostivi.

11 Proslăveşte pe Domnul cum se cuvine şi laudă pe veşnicul împărat, ca iarăşi cortul său să fie cu bucurie înălţat în mijlocul tău,

12 Şi să bucure pe toţi robii şi să arate dragoste celor dosădiţi în neam de neam până în veci.

13 Multe popoare vor veni de departe la numele Domnului Dumnezeului nostru, cu daruri în mână şi cu daruri pentru cerescul împărat. Şi din neam în neam te vor proslăvi şi cântare de laudă îţi vor aduce.

14 Blestemaţi să fie toţi cei ce te urăsc pe tine. Binecuvântaţi să fie în veci cei ce te iubesc pe tine.

15 Bucură-te şi te veseleşte pentru feciorii celor drepţi, căci ei vor fi adunaţi şi vor proslăvi pe Domnul celor drepţi! Fericiţi sunt cei ce te iubesc pe tine, căci ei se vor bucura de pacea ta.

16 Fericiţi sunt toţi cei care au fost mâhniţi de bătăile tale, căci ei se vor veseli de tine, când vor vedea toată strălucirea ta şi se vor veseli în veci. Suflete al meu, proslăveşte pe Dumnezeu, pe marele împărat,

17 Căci Ierusalimul va fi din nou zidit cu safir, cu smarald şi pietre nestimate, şi zidurile tale şi turnurile tale şi întăriturile tale cu aur curat. Şi uliţele Ierusalimului vor fi pardosite cu beril, cu carbuncul şi cu pietre scumpe din Ofir.

18 Şi toate uliţele lui vor rosti: «Aliluia!» Şi vor proslăvi pe Domnul zicând: «Proslăvit să fie Dumnezeu care te-a înălţat pentru vecie!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.