×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA LUI TOBIT

Capitolul 11

Întoarcerea lui Tobie la casa părintească. Vindecarea lui Tobit. Sărbătorirea nunţii cu bucurie.

1 Şi merseră până se apropiară de Ninive. Şi atunci Rafail zise lui Tobie:

2 «Oare nu ştii tu, frate, cum ai lăsat pe tatăl tău?»

3 Să grăbim pasul înaintea femeii tale şi să rânduim casa.

4 Ia cu tine fierea peştelui!» Şi ei zoriră pasul, şi câinele alerga după ei.

5 Şi Ana stătea şi privea în drumul fiului ei.

6 Şi când l-a zărit că vine, zise către tatăl lui: «Iată, fiul tău vine cu tovarăşul lui de drum!»

7 Şi Rafail zise: «Ştiu, Tobie, că tatăl tău va căpăta vederea,

8 Ci unge-l cu fiere la ochi şi dacă-l va înţepa, s’o şteargă ca să cadă albeaţa, şi el va vedea».

9 Şi Ana alergând înainte căzu de gâtul fiului ei şi-i zise: «Te-am văzut, copile, de acum pot să mor!» Şi amândoi plânseră.

10 Atunci Tobit ieşi la uşă şi se lovi. Fiul său însă alergă înaintea lui,

11 Şi apucă pe tată-său şi-i unse ochii cu fiere zicând: «Curaj, tată!»

12 Şi când începu să-l înţepe, el se şterse la ochi, şi albeaţa se coji de pe ochii lui,

13 Şi văzând pe fiul lui căzu de gâtul lui şi plângând îi zise:

14 «Proslăvit să fii tu, Dumnezeule, şi proslăvit să fie numele tău în veci, şi proslăviţi să fie toţi sfinţii tăi îngeri, fiindcă, pedepsindu-mă, te-ai şi îndurat de mine, căci iată văd pe Tobie fiul meu!»

15 Atunci fiu-său întră în casă bucuros şi spuse tatălui său marile lucruri care s’au întâmplat în Media.

16 Şi Tobit ieşi în întâmpinarea nurorii sale, cu bucurie, până la poarta Ninivei lăudând pe Dumnezeu. Şi cei care îl vedeau că umblă, se minunau că i-a venit vederea. Şi Tobit mărturisea înaintea lor că Dumnezeu se îndurase de el.

17 Şi când Tobit se apropie de nora sa Sara, i se închină cu plecăciune şi-i zise: «Bine ai venit sănătoasă, fiică! Slăvit să fie Dumnezeu care te a adus la noi şi tatăl tău şi maică-ta!»

18 Şi toţi fraţii lui cei din Ninive se bucurară.

19 Şi a venit şi Ahicar, precum şi Nadan, nepotul lui, şi a ţinut nunta lui Tobie şapte zile cu mare veselie.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.