×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

APOCALIPSUL SFÂNTULUI IOAN TEOLOGUL

Capitolul 8

A şaptea pecetie. Şapte îngeri cu şapte trâmbiţe.

1 Şi când Mielul a deschis pecetia a şaptea, s’a făcut tăcere în cer, ca la o jumătate de ceas.

2 Şi am văzut pe cei şapte îngeri, care stau înaintea lui Dumnezeu şi li s’a dat lor şapte trâmbiţe.

3 Şi a venit alt înger şi a stat la altar, având cădelniţă de aur, şi i s’a dat lui tămâie multă, ca s’o aducă, împreună cu rugăciunile tuturor sfinţilor, pe jertfelnicul de aur dinaintea tronului.

4 Şi fumul tămâii s’a suit, din mâna îngerului, înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinţilor.

5 Apoi îngerul a luat cădelniţa şi a umplut-o din focul jertfelnicului şi a aruncat cărbunii pe pământ; şi s’au pornit tunete şi glasuri şi fulgere şi pământul s’a cutremurat.

6 Iar cei şapte îngeri, care aveau cele şapte trâmbiţe, s’au gătit ca să trâmbiţeze.

7 Şi a trâmbiţat întâiul înger; şi s’a pornit grindină şi foc amestecat cu sânge şi au căzut pe pământ; şi a ars din pământ a treia parte, şi a ars din copaci a treia parte, iar iarba verde a ars de tot.

8 A trâmbiţat, apoi, al doilea înger; şi ca un munte întreg de foc şi de flăcări s’a prăbuşit în mare; şi a treia parte din mare s’a prefăcut în sânge;

9 Şi a murit a treia parte din făpturile cu viaţă în ele, care sunt în mare şi a treia parte din corăbii s’a sfărâmat.

10 Şi a trâmbiţat al treilea înger; şi a căzut din cer o stea uriaşă, arzând ca o făclie, şi a căzut peste a treia parte din râuri şi peste izvoarele apelor.

11 Şi numele stelei se chiamă Absintos. Şi a treia parte din ape s’a făcut amară ca pelinul şi mulţi dintre oameni au murit din pricina apelor, pentru că se făcuseră amare.

12 Şi a trâmbiţat şi al patrulea înger; atunci a treia parte din soare fu lovită şi a treia parte din lună şi din stele a treia parte, ca să fie întunecată a treia parte a lor şi ziua să-şi piardă din lumină a treia parte şi noaptea tot aşa.

13 Şi am văzut şi am auzit un vultur, care zbura spre creştetul cerului şi striga cu glas mare: Vai, vai, vai, celor ce locuesc pe pământ, din pricina celorlalte porunci ale trâmbiţei îngerilor celor trei, care sunt gata să trâmbiţeze!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.