×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

APOCALIPSUL SFÂNTULUI IOAN TEOLOGUL

Capitolul 6

Desfacerea celor dintâi şase peceţi. Împăraţii şi domnii lumii se ascund în peşteri şi în crăpăturile stâncilor.

1 Şi am văzut când Mielul a deschis pe cea dintâi din cele şapte peceţi, şi am auzit pe una din cele patru fiinţe, zicând cu glas ca de tunet: Vino.

2 Şi m’am uitat şi iată un cal alb, şi cel care călărea pe el avea un arc; şi i s’a dat lui cunună şi a pornit ca un biruitor şi ca să biruiască.

3 Când a deschis pecetia a doua, am auzit zicând pe a doua fiinţă: Vino.

4 Şi a ieşit alt cal, roşu ca focul; şi celui ce călărea pe el datu-i-s’a să ia pacea de pe pământ, ca oamenii să se junghie între ei; şi o sabie mare i s’a dat.

5 Şi când a deschis pecetia a treia, am auzit zicând pe a treia fiinţă: Vino. Şi m’am uitat şi iată un cal negru, şi cel care călărea pe el avea o cumpănă în mâna lui.

6 Şi am auzit, în mijlocul celor patru fiinţe, ca un glas care zicea: Măsura de grâu, un dinar, şi trei măsuri de orz, un dinar. Dar de untul de lemn şi de vin să nu te atingi.

7 Şi când a deschis pecetia a patra, am auzit glasul fiinţei a patra zicând: Vino.

8 Şi m’am uitat şi iată un cal galben-vânăt, şi numele celui ce călărea pe el era Moartea; şi Iadul se ţinea după el; şi li s’a dat lor putere peste a patra parte a pământului, ca să ucidă cu sabie şi cu foamete, şi cu moarte şi cu fiarele de pe pământ.

9 Şi când a deschis pecetia a cincea, am văzut, sub jertfelnic, sufletele celor înjunghiaţi pentru cuvântul lui Dumnezeu şi pentru mărturia pe care au dat-o.

10 Şi strigau cu glas mare şi ziceau: Până când, Stăpâne sfinte şi adevărate, nu vei judeca şi nu vei răzbuna sângele nostru, faţă de cei ce locuesc pe pământ?

11 Şi fiecăruia dintre ei i s’a dat câte un veşmânt alb şi li s’a spus să stea în tihnă, încă puţină vreme, până când vor împlini numărul şi cei împreună slujitori cu ei şi fraţii lor, cei ce aveau să fie omorîţi ca şi ei.

12 Şi m’am uitat când a deschis pecetia a şasea şi s’a făcut cutremur mare şi soarele s’a făcut negru ca un sac de păr şi luna întreagă s’a înroşit ca sângele.

13 Şi stelele cerului căzură pe pământ, precum smochinul îşi leapădă smochinele sale verzi, când este zguduit de vijelie.

14 Iar cerul s’a dat înlături, ca o carte de piele pe care o faci sul, şi toţi munţii şi toate ostroavele s’au mişcat din locurile lor.

15 Atunci, împăraţii pământului şi boierii şi căpitanii şi bogaţii şi cei puternici şi toţi robii şi toţi slobozii s’au ascuns în peşteri şi în stâncile munţilor,

16 Strigând munţilor şi stâncilor: Cădeţi peste noi şi ne ascundeţi pe noi de faţa Celui ce şade pe tron şi de mânia Mielului;

17 Căci a venit ziua cea mare a mâniei lor, şi cine are putere ca să stea pe loc!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.