×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

APOCALIPSUL SFÂNTULUI IOAN TEOLOGUL

Capitolul 4

Priveliştea cerească. Tronul lui Dumnezeu cu douăzeci şi patru de bătrâni şi cu patru Heruvimi.

1 După aceasta, m’am uitat şi iată o uşă era deschisă în cer şi glasul cel dintâi, glasul ca de trâmbiţă, pe care l-am auzit vorbind cu mine îmi grăieşte: Sue-te aici, şi îţi voi arăta cele ce trebue să fie după acestea.

2 Îndată am fost răpit în Duhul şi iată un tron era în cer şi pe tron şedea cineva,

3 Şi cel ce şedea semăna la vedere cu piatra de iasp şi de sardoniu, iar de jur-împrejurul tronului era un curcubeu, cu înfăţişarea smaragdului.

4 Şi douăzeci şi patru de scaune înconjurau tronul, şi pe scaune, douăzeci şi patru de bătrâni, şezând, îmbrăcaţi în haine albe şi purtând pe capetele lor cununi de aur.

5 Şi din tron ieşeau fulgere şi glasuri şi tunete şi şapte făclii de foc ardeau înaintea tronului, care sunt cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu.

6 Şi înaintea tronului, ca o mare de sticlă, asemenea cu cristalul. Iar în mijlocul tronului şi împrejurul scaunului, patru fiinţe, pline de ochi, dinainte şi dinapoi.

7 Şi fiinţa cea dintâi era asemenea leului, a doua fiinţă asemenea viţelului, a treia fiinţă avea faţă ca de om, iar a patra fiinţă era asemenea vulturului care zboară.

8 Şi cele patru fiinţe, având fiecare din ele câte şase aripi, sunt pline de ochi, de jur-împrejur şi pe sub aripi, şi odihnă nu au, ziua şi noaptea zicând: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Dumnezeu, Atotţiitorul, cel ce era, şi cel ce este şi cel ce vine.

9 Iar când cele patru fiinţe dădeau mărire, cinste şi mulţumită celui ce şade pe scaun, celui ce este viu în vecii vecilor,

10 Atunci cei douăzeci şi patru de bătrâni cădeau înaintea celui ce şade pe scaun şi se închinau celui ce este viu în vecii vecilor şi aruncând cununile lor înaintea tronului, ziceau:

11 Vrednic eşti, Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti mărirea şi cinstea şi puterea, căci tu ai zidit toate lucrurile şi prin voinţa ta ele erau şi s’au făcut.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.