×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

APOCALIPSUL SFÂNTULUI IOAN TEOLOGUL

Capitolul 3

Epistola a cincea către Biserica din Sarde; a şasea către Biserica din Filadelfia. Numele noului Ierusalim. Epistola a şaptea către Biserica din Laodichia.

1 Iar îngerului bisericii din Sarde scrie-i: Acestea zice cel ce are cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele: Ştiu faptele tale, că ai nume, că trăieşti, dar eşti mort.

2 Priveghiază şi întăreşte ce a mai rămas şi era să moară. Căci n’am găsit faptele tale depline înaintea Dumnezeului meu.

3 Drept aceea, adu-ţi aminte cum a primit şi ai auzit şi păstrează şi te pocăeşte. Iar de nu vei priveghia, voi veni ca un fur şi nu vei şti în care ceas voi veni asupra ta.

4 Dar ai câţiva oameni în Sarde care nu şi-au mânjit hainele lor, ci ei vor umbla cu mine îmbrăcaţi în veşminte albe, căci vrednici sunt.

5 Cel ce birueşte fi-va astfel îmbrăcat în veşminte albe şi nu voi şterge deloc numele lui din cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea părintelui meu şi înaintea îngerilor lui.

6 Cine are urechi, să audă ceea ce Duhul zice Bisericilor.

7 Iar îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i: Acestea zice Cel Sfânt, Cel Adevărat, cel ce are cheia lui David, cel ce deschide şi nimeni nu va închide, şi închide şi nimeni nu va deschide:

8 Ştiu faptele tale; iată, am lăsat înaintea ta o uşă deschisă, pe care nimeni nu poate să o închidă, fiindcă, deşi ai putere mică, tu ai păzit cuvântul meu şi nu ai tăgăduit numele meu.

9 Iată, îţi dau din sinagoga Satanei, dintre cei care se zic pe sine că sunt Iudei şi nu sunt, ci mint, iată îi voi face să vie şi să se închine înaintea picioarelor tale şi vor cunoaşte că te-am iubit.

10 Pentru că ai păzit cuvântul răbdării mele, şi eu te voi păzi pe tine de ceasul ispitei ce va să vie peste toată lumea, ca să încerce pe cei ce locuesc pe pământ.

11 Viu curând; ţine ce ai, ca nimeni să nu ia cununa ta.

12 Pe cel ce birueşte îl voi face stâlp în templul Dumnezeului meu şi afară nu va mai ieşi, şi voi scrie pe el numele Dumnezeului meu şi numele cetăţii Dumnezeului meu, – al noului Ierusalim, care se pogoară din cer, de la Dumnezeul meu, – şi numele meu cel nou.

13 Cine are urechi, să audă ceea ce Duhul zice Bisericilor.

14 Iar îngerului Bisericii din Laodichia scrie-i: Acestea zice Cel ce este Amin, martorul cel credincios şi adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu:

15 Ştiu faptele tale; că nu eşti nici rece, nici fierbinte. O, de ai fi rece sau fierbinte!

16 Astfel, fiindcă eşti căldicel, nici fierbinte, nici rece, am să te vărs din gura mea.

17 Fiindcă tu zici: Sunt bogat şi m’am îmbogăţit şi de nimic nu am nevoie! – Şi nu ştii că tu eşti cel ticălos şi vrednic de plâns, şi sărac şi orb şi gol!

18 Sfătuescu-te să cumperi de la mine aur lămurit în foc, ca să te îmbogăţeşti, şi veşminte albe, ca să te îmbraci şi să nu se dea pe faţă ruşinea goliciunii tale, şi alifie de ochi, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi.

19 Eu pe câţi îi iubesc îi mustru şi îi pedepsesc; râvneşte, dar, şi te pocăieşte.

20 Iată, stau la uşă şi bat; de va auzi cineva glasul meu şi va deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu mine.

21 Celui ce birueşte îi voi da să şadă cu mine în scaunul meu, precum şi eu am biruit şi am şezut cu Tatăl meu, în scaunul lui.

22 Cine are urechi, să audă ceea ce Duhul zice Bisericilor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.