×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

APOCALIPSUL SFÂNTULUI IOAN TEOLOGUL

Capitolul 20

Balaurul este legat. Sfinţii se scoală la împărăţia de o mie de ani. Gog si Magog. Diavolul este prăbuşit. Judecata de apoi.

1 Apoi am văzut un înger, pogorîndu-se din cer, având cheia genunei şi un lanţ mare în mâna lui.

2 Şi a prins pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este diavolul şi Satana, şi l-a legat pe o mie de ani,

3 Şi l-a aruncat în adânc şi l-a închis şi a pecetluit deasupra lui, ca să nu mai amăgească noroadele, până ce se vor sfârşi cei o mie de ani. După aceea, trebue să fie dezlegat câtăva vreme.

4 Şi am văzut jeţuri şi pe cei ce s’au aşezat în ele şi li s a dat lor putere să ţină judecată. Şi am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul pentru mărturia lui Iisus şi pentru cuvântul lui Dumnezeu, ca unii care nu s’au închinat fiarei, nici chipului ei, şi nu au primit semnul, pe fruntea şi pe mâna lor. Şi ei au înviat şi au împărăţit cu Christos o mie de ani.

5 Iar ceilalţi morţi nu înviază până ce nu se vor sfârşi cei o mie de ani. Aceasta este învierea cea dintâi.

6 Fericit şi sfânt este cel ce are parte de învierea cea dintâi. Peste aceştia moartea cea de-a doua nu are putere, ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Christos şi vor împăraţi cu el o mie de ani.

7 Şi când se vor sfârşi cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat din închisoarea lui.

8 Şi va ieşi să înşele neamurile, care sunt în cele patru unghiuri ale pământului, pe Gog şi pe Magog, şi să-i adune la război; iar numărul lor este ca nisipul mării.

9 Şi s’au suit pe faţa pământului, şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea cea iubită. Ci s’a pogorît foc din cer şi i-a mistuit.

10 Iar diavolul, amăgitorul lor, a fost aruncat în iezerul de foc şi de pucioasă, unde este şi fiara şi proorocul mincinos, şi vor fi chinuiţi acolo, zi şi noapte, în vecii vecilor.

11 Am văzut, apoi, un tron mare alb şi pe Cel ce şedea pe tron, iar dinaintea feţei lui pământul şi cerul fugiră şi loc nu se mai găsi pentru ele.

12 Şi am văzut pe morţi, pe cei mari şi pe cei mici, stând înaintea tronului si cărţile fură deschise şi altă carte fu deschisă – care este cartea vieţii – şi morţii fură judecaţi din cele scrise în cărţi, potrivit cu faptele lor.

13 Şi marea a dat pe morţii cei din ea şi moartea şi iadul au dat pe morţii lor, şi judecaţi au fost, fiecare după faptele sale.

14 Apoi moartea şi iadul fură aruncaţi în iezerul de foc. Aceasta este moartea cea de-a doua: iezerul cel de foc.

15 Iar cine n’a fost aflat scris în cartea vieţii, aruncat a fost în iezerul de foc.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.