×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

APOCALIPSUL SFÂNTULUI IOAN TEOLOGUL

Capitolul 17

Desfrânata cea mare, numită Babilonul, umblă, beată de sânge, pe o fiară cu şapte capete si cu zece coarne.

1 Apoi unul dintre cei şapte îngeri, care au cele şapte năstrape, a venit şi a grăit către mine, zicând: Vino să-ţi arăt judecata desfrânatei celei mari, care sălăşlueşte pe ape multe,

2 Şi cu care au curvit împăraţii pământului şi cei ce locuesc pe pământ s’au îmbătat de vinul curviei ei.

3 Şi m’a dus, cu duhul, în pustie. Şi am văzut o femeie şezând pe o fiară roşie, plină de nume de hulă, având şapte capete şi zece coarne.

4 Şi femeia era îmbrăcată în purpură şi în stacojiu şi împodobită cu aur şi cu pietre scumpe şi cu mărgăritare, având în mână pahar de aur, plin de urîciunile şi de pângărelile curviei ei,

5 Iar pe fruntea ei scris nume tainic: Babilonul cel mare, mama curvelor şi a urîciunilor pământului.

6 Şi am văzut o femeie, beată de sângele sfinţilor şi de sângele martorilor lui Iisus, şi văzând-o m’am mirat cu mirare mare.

7 Ci îngerul mi-a zis: De ce eşti în mirare? Eu îţi voi spune taina femeii şi a fiarei care o poartă şi care are cele şapte capete şi cele zece coarne.

8 Fiara pe care ai văzut-o era şi nu este, şi va să se suie din adânc şi să meargă spre pieire. Şi se vor mira cei ce locuesc pe pământ – ale căror nume nu sunt scrise de la întemeierea lumii, în cartea vieţii – văzând pe fiară că era şi nu este, dar se va arăta.

9 Aici trebue mintea care are înţelepciune. Cele şapte capete sunt şapte munţi, deasupra cărora şade femeia,

10 Dar sunt şi şapte împăraţi: cinci au căzut, unul mai este, celălalt încă nu a venit, iar când va veni are de stat puţină vreme.

11 Şi fiara care era şi nu este – este şi el al optulea, deşi este dintre cei şapte şi merge spre pieire.

12 Şi cele zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece împăraţi, care încă n’au luat împărăţia, dar care lua-vor stăpânire de împăraţi, un ceas, cu fiara.

13 Aceştia au un singur cuget si puterea şi stăpânirea lor o dau fiarei.

14 Ei vor porni război împotriva Mielului, dar Mielul îi va birui, pentru că este Domnul Domnilor şi împăratul împăraţilor, şi vor birui şi cei împreună cu el, chemaţi şi aleşi şi credincioşi.

15 Apoi îngerul îmi zice: Apele pe care le-ai văzut şi deasupra cărora şade curva sunt popoare şi gloate şi neamuri şi limbi.

16 Şi cele zece coarne pe care le-ai văzut şi fiara urî-vor pe curvă şi vor face-o să fie pustie şi goală şi carnea ei vor mânca-o şi pe ea vor arde-o cu foc.

17 Pentru că Dumnezeu a pus în inimile lor să facă sfatul lui şi să se întâlnească într’un gând şi să dea fiarei împărăţia lor, până se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu.

18 Iar femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare care are împărăţie peste împăraţii pământului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.