×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

APOCALIPSUL SFÂNTULUI IOAN TEOLOGUL

Capitolul 15

Cântarea biruitorilor fiarei. Şapte îngeri cu şapte cupe ale mâniei.

1 Văzut-am, apoi, în cer alt semn, mare şi minunat: şapte îngeri având şapte pedepse, cele de pe urmă, căci cu ele s’a sfârşit mânia lui Dumnezeu.

2 Am văzut ca o mare de cleştar, amestecat cu foc, şi pe biruitorii din ispita cu fiara şi cu chipul fiarei şi cu numărul numelui ei, stând lângă marea de cleştar şi având alăutele lui Dumnezeu.

3 Şi ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului, zicând: Mari şi minunate sunt lucrurile tale, Doamne Dumnezeule Atotţiitorule! Drepte şi adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor!

4 Cine nu se va teme de tine, Doamne, şi nu va mări numele tău? Că tu singur eşti sfânt, că toate neamurile vor veni şi se vor închina înaintea ta, pentru că judecăţile tale s’au dat pe faţă.

5 Şi după aceasta, m’am uitat şi s’a deschis templul cortului mărturiei din cer.

6 Şi au ieşit din templu cei şapte îngeri cu cele şapte pedepse, îmbrăcaţi în veşmânt de in curat, prea alb, şi încinşi, pe sub sâni, cu brâe de aur.

7 Şi una din cele patru făpturi dădu celor şapte îngeri şapte năstrape de aur, pline de mânia lui Dumnezeu celui ce este viu în vecii vecilor.

8 Iar templul se umplu de fum, din mărirea lui Dumnezeu şi din puterea lui, şi nimeni nu putea să intre în templu, până ce se vor sfârşi cele şapte rane ale celor şapte îngeri.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.