×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

APOCALIPSUL SFÂNTULUI IOAN TEOLOGUL

Capitolul 13

Fiara care se ridică din mare defăimează pe Dumnezeu şi dă război sfinţilor. O altă fiară. proorocul mincinos, se ridică din pământ. Numele primei: Şase sute şaizeci şi şase.

1 Şi am văzut suindu-se din mare o fiară, care avea zece coarne şi şapte capete, şi pe coarnele ei zece steme şi pe capetele ei, nume de hulă.

2 Şi fiara pe care am văzut-o era asemenea pardosului, picioarele ei erau ca ale ursului, iar gura ei ca gura leilor. Şi balaurul îi dădu fiarei puterea lui şi scaunul lui şi stăpânire mare.

3 Şi unul din capetele fiarei era ca înjunghiat de moarte, dar rana ei cea de moarte fu vindecată şi tot pământul, minunat, se uita după fiară.

4 Şi s’au închinat balaurului, fiindcă i-a dat fiarei stăpânirea; apoi s’au închinat fiarei, zicând: Cine este asemenea fiarei şi cine poate să se lupte cu ea!

5 Şi i s’a dat ei gură să grăiască semeţii şi hule şi i s’a dat putere să lucreze timp de patruzeci şi două de luni.

6 Şi şi-a deschis gura sa spre hule asupra lui Dumnezeu, ca să hulească numele lui şi cortul lui şi pe cei ce locuesc în cer.

7 Şi i s’a dat să facă război cu sfinţii şi să-i biruiască, şi i s’a dat ei stăpânire peste toată seminţia şi norodul şi limba şi neamul.

8 Şi închina-se-vor ei toţi cei ce locuesc pe pământ, ale căror nume nu sunt scrise, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului celui înjunghiat.

9 De are cineva ureche, să audă!

10 Cine ia pe alţii robi, de robie are parte; cine cu sabia va ucide, trebue să fie ucis de sabie. Aici este răbdarea şi credinţa sfinţilor.

11 Am văzut apoi altă fiară, suindu-se din pământ, şi avea două coarne asemenea Mielului, dar grăia ca un balaur.

12 Şi stăpânirea celei dintâi fiare o are toată în mână, în faţa ei. Şi face pământul şi pe locuitorii de pe el ca să se închine fiarei celei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată.

13 Şi face semne mari! Chiar şi foc face să se pogoare din cer, pe pământ, înaintea oamenilor,

14 Şi amăgeşte pe cei ce locuesc pe pământ prin semnele ce i s’a dat să facă înaintea fiarei, zicând celor ce locuesc pe pământ să facă fiarei chip, ei care a fost rănită cu sabia şi a rămas în viaţă.

15 Şi i s’a dat ei să însufle duh chipului fiarei, aşa încât chipul fiarei să grăiască. Iar pe câţi nu se vor închina chipului fiarei, putere avea ca să-i ucidă.

16 Şi-i sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe ce săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte.

17 Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără numai cel ce are semnul, adică numele fiarei sau numărul numelui fiarei.

18 Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.