×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

APOCALIPSUL SFÂNTULUI IOAN TEOLOGUL

Capitolul 10

Un înger se arată, ţinând în mână o carte deschisă. Poruncă lui Ioan să înghită această carte.

1 Şi am văzut alt înger puternic, pogorîndu-se din cer, învăluit într’un nor, şi pe capul lui era curcubeul, iar faţa lui strălucea ca soarele şi picioarele lui erau ca stâlpi de foc.

2 Şi în mâna lui avea o carte mică, deschisă. Şi a pus piciorul lui cel drept pe mare, iar pe cel stâng pe pământ.

3 Şi a strigat cu glas puternic, precum răcneşte leul. Iar când a strigat, cele şapte tunete au slobozit glasurile lor.

4 Ci când au vorbit cele şapte tunete, voiam să scriu, dar am auzit o voce care zicea din cer: Pecetlueşte cele ce au spus cele şapte tunete şi nu le scrie.

5 Iar îngerul pe care l-am văzut stând pe mare şi pe pământ, şi-a ridicat mâna dreaptă către cer,

6 Şi s’a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul şi cele ce sunt în cer, şi pământul şi cele ce sunt pe pământ, şi marea şi cele ce sunt în mare, că timp nu va mai fi,

7 Ci, în zilele când va grăi al şaptelea înger, când va fi să trâmbiţeze, atunci săvârşită este taina lui Dumnezeu, precum bine a vestit robilor săi, proorocilor.

8 Iar glasul din cer, pe care-l auzisem, iarăşi a vorbit cu mine şi a zis: Mergi de ia cartea cea deschisă din mâna îngerului care stă pe mare şi pe pământ.

9 Şi m’am dus la înger şi i-am zis să-mi dea cartea. Şi îmi răspunde: Ia-o şi mănânc’o; şi va amărî pântecele tău, dar în gura ta va fi dulce ca mierea.

10 Atunci am luat cartea din mâna îngerului şi am mâncat-o; şi era în gura mea dulce ca mierea, dar după ce am mâncat-o pântecele meu s’a amărît.

11 Şi cuvântează către mine: Tu trebue să prooroceşti, încă o dată, la popoare şi la neamuri, şi la limbi şi la mulţi împăraţi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.