×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA a III-a SOBORNICEASCĂ A SFÂNTULUI APOSTOL IOAN

Capitolul 1

Gaiu, cel primitor de oaspeţi, e vrednic de laudă. Diolref şi Demetriu.

1 Bătrânul, către Gaiu cel iubit, pe care eu îl iubesc întru adevăr.

2 Iubitule, mă rog să ai spor în toate lucrurile şi să mergi bine cu sănătatea, precum cu sufletul bine mergi.

3 M’am bucurat foarte când au venit fraţii şi au mărturisit despre adevărul tău, aşa cum umbli tu întru adevăr.

4 Mai mare bucurie decât aceasta nu am decât să aud că fiii mei umblă întru adevăr.

5 Iubitule, cu credinţă faci oricâte faci pentru fraţi şi anume pentru fraţii streini,

6 Care, în faţa Bisericii, au dat mărturie despre dragostea ta. Bine vei face să-i ajuţi în călătoria lor, după cum se cuvine înaintea lui Dumnezeu.

7 Căci pentru numele lui Christos pornit-au ei la drum, fără să ia nimic de la păgâni.

8 Noi, deci, datori suntem să sprijinim pe unii ca aceştia, ca să fim împreună lucrători pentru adevăr.

9 Am scris ceva Bisericii, dar Diotref, care ţine să fie cel dintâi între ei, nu ne primeşte.

10 Pentru aceea, când voi veni, îi voi pomeni de faptele pe care le face, înşirând despre noi vorbe urîte; şi nemulţumit fiind cu acestea, nici el nu primeşte pe fraţi, nici pe cei care voiesc să primească nu-i lasă şi-i dă afară din Biserică.

11 Iubitule, nu urma răul, ci binele. Cel ce face bine din Dumnezeu este; cel ce face rău n’a văzut pe Dumnezeu.

12 Lui Demetriu datu-i-s’a mărturie de către toţi şi de către însuşi adevărul; mărturie îi dăm şi noi, şi ştii că mărturia noastră este adevărată.

13 Multe lucruri aveam să-ţi scriu; totuşi nu voiesc să ţi le scriu cu cerneală şi condei.

14 Ci nădăjduesc să te văd în curând şi atunci vom grăi gură către gură.

15 Pace ţie! Prietenii te îmbrăţişează. Spune închinăciune prietenilor, fiecăruia cum îl chiamă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.