×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA I-A SOBORNICEASCĂ A SFÂNTULUI APOSTOL IOAN

Capitolul 5

Prin credinţă şi supunere iubim pe Dumnezeu. Trei mărturisesc despre Christos şi aceşti trei una sunt. Puterea rugăciunii.

1 Oricine care crede că Iisus este Christos este născut din Dumnezeu, şi oricine iubeşte pe cel care a născut iubeşte şi pe cel ce s’a născut dintr’însul.

2 Din aceasta cunoaştem că iubim pe fiii lui Dumnezeu, când iubim pe Dumnezeu şi îndeplinim poruncile lui.

3 Căci dragostea de Dumnezeu aceasta este: să păzim poruncile lui; şi poruncile lui nu sunt grele.

4 Pentru că oricine este născut din Dumnezeu birueşte lumea, şi aceasta este biruinţa care a biruit lumea: credinţa noastră.

5 Cine este cel ce birueşte lumea, fără numai cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu?

6 Acesta este cel care a venit prin apă şi prin sânge: Iisus Christos, nu numai prin apă, ci prin apă şi prin sânge; şi Duhul său este cel ce mărturiseşte, căci Duhul este adevărul.

7 Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Sfântul Duh, şi aceşti trei una sunt.

8 Şi trei sunt care mărturisesc pe pământ: Duhul şi apa şi sângele, şi aceşti trei mărturisesc la fel.

9 Dacă primim mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este mai mare, căci aceasta este mărturia lui Dumnezeu: că a mărturisit pentru Fiul său.

10 Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are această mărturie în el însuşi. Cine nu dă crezare lui Dumnezeu l-a făcut mincinos, pentru că n’a crezut în mărturia pe care a mărturisit-o Dumnezeu pentru Fiul său.

11 Iar mărturie e aceasta că Dumnezeu ne-a dat viaţă veşnică şi această viaţă este întru Fiul său.

12 Cel ce are pe Fiul are Viaţă; cel ce nu are pe Fiul lui Dumnezeu nu are Viaţă.

13 Acestea scris-am vouă, ca să ştiţi că aveţi viaţă veşnică, vouă care credeţi în numele Fiului lui Dumnezeu.

14 Şi aceasta este îndrăznirea ce avem către el că, dacă cerem ceva după voinţa lui, el ne ascultă.

15 Şi dacă ştim că el ne ascultă, orice îi cerem, atunci ştim că dobândim cererile pe care i le-am cerut.

16 Dacă vede cineva pe fratele său păcătuind – păcat nu de moarte – să se roage, şi Dumnezeu va da viaţă acelui frate, anume celor ce nu păcătuesc de moarte. Este însă păcat de moarte; nu zic să se roage pentru aşa păcat.

17 Orice nedreptate este păcat, dar este şi păcat care nu e de moarte.

18 Ştim că oricine care e născut din Dumnezeu nu păcătueşte; ci Cel ce s’a născut din Dumnezeu îl păzeşte, şi cel viclean nu se atinge de el.

19 Ştim că suntem din Dumnezeu şi lumea întreagă zace întru cel viclean.

20 Ştim iarăşi că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat nouă pricepere, ca să cunoaştem pe Dumnezeul cel adevărat; şi noi suntem în Dumnezeul cel adevărat, adică întru Fiul său Iisus Christos. Acesta este adevăratul Dumnezeu şi viaţa cea de veci.

21 Fiilor, păziţi-vă de idoli.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.