×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA I-A SOBORNICEASCĂ A SFÂNTULUI APOSTOL IOAN

Capitolul 4

Trebue să ne ferim de spiritele amăgitoare. Iubirea lui Dumnezeu către noi cere iubirea noastră către fraţi.

1 Iubiţilor, nu daţi crezare oricărui duh, ci ispitiţi duhurile, de sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulţi prooroci mincinoşi au ieşit în lume.

2 Într’aceasta să cunoaşteţi duhul lui Dumnezeu: orice duh care mărturiseşte pe Iisus Christos, venit în trup, este de la Dumnezeu.

3 Şi orice duh care nu mărturiseşte pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antichrist, despre care aţi auzit că vine şi acum este chiar în lume.

4 Voi, copii, sunteţi din Dumnezeu şi i-aţi biruit pe ei, căci mai mare este cel ce e în voi, decât cel ce este în lume.

5 Aceia sunt din lume, de aceea grăiesc ca din lume şi lumea îi ascultă.

6 Noi suntem din Dumnezeu; cine cunoaşte pe Dumnezeu ascultă de noi; cine nu este din Dumnezeu nu ascultă de noi. Din aceasta cunoaştem duhul adevărului şi duhul rătăcirii.

7 Iubiţilor, să ne iubim unul pe altul, pentru că dragostea este de la Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu.

8 Cel ce nu iubeşte n’a cunoscut pe Dumnezeu, căci Dumnezeu este iubire.

9 Întru aceasta s’a arătat dragostea lui Dumnezeu către noi, că pe Fiul său cel Unul Născut l-a trimis Dumnezeu în lume, ca prin el viaţă să avem.

10 În aceasta este dragostea, nu fiindcă noi am iubit pe Dumnezeu, ci fiindcă el ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul său jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.

11 Iubiţilor, dacă Dumnezeu astfel ne-a iubit pe noi, şi noi datori suntem să ne iubim unul pe altul.

12 Pe Dumnezeu nimeni nu l-a privit vreodată, dar de ne iubim unul pe altul Dumnezeu rămâne întru noi şi dragostea lui în noi este desăvârşită.

13 Din aceasta cunoaştem că rămânem într’însul si el întru noi, fiindcă ne-a dat din duhul său.

14 Şi noi am văzut cu ochii noştri şi mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul, Mântuitor al lumii.

15 Cine mărturiseşte că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne întru el şi el în Dumnezeu.

16 Şi noi am cunoscut şi am crezut iubirea pe care Dumnezeu o are către noi. Dumnezeu este iubire şi cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne întru el.

17 Într’aceasta e desăvârşită la noi iubirea, ca să avem îndrăznire în ziua judecăţii, fiindcă precum este Acela, aşa suntem şi noi, în lumea aceasta.

18 În iubire nu este frică, ci iubirea desăvârşită alungă frica, pentru că frica merge alături cu pedeapsa, iar cel ce se teme nu este desăvârşit în iubire.

19 Noi iubim pe Dumnezeu, fiindcă el ne-a iubit cel dintâi.

20 Dacă zice cineva: Iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăşte, mincinos este! Pentru că cel ce nu iubeşte pe fratele său, pe care l-a văzut, pe Dumnezeu, pe care nu l-a văzut, nu poate să-l iubească.

21 Şi această poruncă avem de la el: Cine iubeşte pe Dumnezeu să iubească şi pe fratele său.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.