×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA I-A SOBORNICEASCĂ A SFÂNTULUI APOSTOL IOAN

Capitolul 3

Fiii lui Dumnezeu sunt fericiţi prin nădejdea lor în Tatăl, sunt curaţi de păcat, iubitori de fraţi, dar urîţi de lume. Iubirea către aproapele şi către Dumnezeu.

1 Vedeţi câtă iubire ne-a dăruit nouă Tatăl, ca să ne numim fii ai lui Dumnezeu; şi aşa suntem. Pentru aceea lumea nu ne cunoaşte, fiindcă nu l-a cunoscut nici pe el.

2 Iubiţilor, acum suntem fii ai lui Dumnezeu şi ce vom fi nu s’a arătat, până acum. Ci ştim că atunci când el se va arăta, fi-vom asemenea lui, fiindcă îl vom vedea precum este.

3 Şi oricine care şi-a pus în el nădejdea aceasta se curăţeşte pe sine, aşa cum acela curat este.

4 Oricine care făptueşte păcatul săvârşeşte şi călcarea legii: păcatul este călcarea legii.

5 Şi voi ştiţi că el s’a arătat ca să ridice păcatele şi păcat întru el nu este.

6 Oricine care petrece întru el nu păcătueşte; oricine care păcătueşte nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut.

7 Copiii mei, nimeni să nu vă amăgească. Cel ce face dreptatea este drept, precum acela drept este.

8 Cine săvârşeşte păcatul este de la diavolul, pentru că de la început diavolul păcătueşte. Pentru aceasta s’a arătat Fiul lui Dumnezeu ca să sfărâme lucrările diavolului.

9 Oricine care este născut din Dumnezeu nu săvârşeşte păcat, pentru că sămânţa lui Dumnezeu rămâne într’însul şi nu poate să păcătuiască fiindcă este născut din Dumnezeu.

10 Întru aceasta cunoaştem pe fiii lui Dumnezeu şi pe fiii diavolului; oricine care nu face dreptate nu este din Dumnezeu, nici cel ce nu iubeşte pe fratele său.

11 Pentru că aceasta este solia pe care aţi auzit-o de la început, ca să ne iubim unul pe altul.

12 Nu precum Cain, care era de la cel viclean şi a ucis pe fratele său. Şi pentru care pricină l-a ucis? Fiindcă faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau drepte.

13 Nu vă miraţi, fraţilor, dacă lumea vă urăşte.

14 Noi ştim că ne-am strămutat din moarte la viaţă, pentru că iubim pe fraţi; cine nu iubeşte pe fratele său rămâne întru moarte.

15 Oricine care urăşte pe fratele său este omorîtor de oameni şi ştiţi că orice omorîtor de oameni nu are viaţă veşnică, dăinuitoare în el.

16 Într’acestea am cunoscut iubirea, că el şi-a pus sufletul său pentru noi; şi noi datori suntem să ne punem sufletele pentru fraţi.

17 Iar cine are bogăţia lumii acesteia şi se uită la fratele său care este în nevoie şi îşi închide inima dinspre el, cum rămâne în acela dragostea lui Dumnezeu?

18 Feţii mei, să nu iubim cu vorba, numai din gură, ci cu fapta şi cu adevărul.

19 Într’aceasta vom cunoaşte că suntem din adevăr şi în faţa lui Dumnezeu vom da odihnă inimilor noastre.

20 Fiindcă, ori de ce ne-ar osândi inima noastră Dumnezeu este mai mare decât inima noastră şi ştie toate.

21 Iubiţilor, dacă inima noastră nu ne scoate vinovaţi, avem îndrăznire către Dumnezeu.

22 Şi orice cerem, primim de la el pentru că păzim poruncile lui şi cele plăcute înaintea lui le facem.

23 Şi aceasta este porunca lui, ca să, credem întru numele lui Iisus Christos, Fiul său, şi să ne iubim unul pe altul, precum ne-a dat poruncă.

24 Cel ce păzeşte poruncile lui rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu în el, şi din aceasta cunoaştem că rămâne în noi, din duhul pe care ni l-a dat.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.