×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA I-A SOBORNICEASCĂ A SFÂNTULUI APOSTOL IOAN

Capitolul 2

Christos este mijlocitorul nostru către Tatăl şi ispăşirea noastră. Poruncă să ne iubim unii pe alţii. Iubirea lumii. Antichriştii sunt mulţi. Mincinos este cine tăgădueşte că Iisus este Mesia. Ungerea adevărată.

1 Copiii mei, acestea vi le scriu, ca să nu păcătuiţi. Şi dacă a păcătuit cineva, avem mijlocitor către Tatăl, pe Iisus Christos cel drept.

2 El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru ale noastre, ci şi pentru ale lumii întregi.

3 Şi întru aceasta ştim că l-am cunoscut, dacă păzim poruncile lui.

4 Cel ce zice: L-am cunoscut, dar poruncile lui nu le păzeşte, mincinos este şi întru el adevărul nu se află.

5 Iar cine păzeşte cuvântul lui, întru acela, cu adevărat, dragostea lui Dumnezeu este desăvârşită. După aceasta cunoaştem că suntem întru el.

6 Cine zice că petrece întru el dator este, precum acela a umblat, şi el aşa să umble.

7 Iubiţilor, nu vă scriu poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care o aveaţi de la început; porunca cea veche este cuvântul pe care l-aţi auzit.

8 Ci totuşi vă scriu poruncă nouă, – ceea ce este adevărat întru el şi întru voi – pentru că întunericul se duce şi lumina cea adevărată începe să răsară.

9 Cine zice că este în lumină şi pe fratele său îl urăşte, acela este în întuneric până acum.

10 Cine iubeşte pe fratele său rămâne în lumină şi sminteală nu se află în el.

11 Iar cel ce urăşte pe fratele său este în întuneric şi umblă în întuneric şi nu ştie încotro se duce, pentru că întunericul a orbit ochii lui.

12 Vă scriu vouă, copiilor, fiindcă iertate v’au fost păcatele, pentru numele lui.

13 Vă scriu vouă, părinţilor, pentru că aţi cunoscut pe cel ce este de la început. Vă scriu vouă, tinerilor, fiindcă aţi biruit pe cel viclean. Scrisu-v’am, feţii mei, pentru că aţi cunoscut pe Tatăl.

14 Scris-am vouă, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. Scris-am vouă, tinerilor, căci sunteţi tari si cuvântul lui Dumnezeu rămâne întru voi şi aţi biruit pe cel viclean.

15 Nu iubiţi lumea, nici cele ce sunt în lume. Dacă cineva iubeşte lumea, iubirea Tatălui nu este întru el.

16 Pentru că tot ce este în lume, adică pofta trupului şi pofta ochilor şi deşartă slavă a vieţii, nu este de la Tatăl, ci este din lume.

17 Iar lumea se trece şi pofta ei, dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.

18 Copiii mei, este ceasul de pe urmă, şi precum aţi auzit că vine Antichrist, iar acum mulţi antichrişti s’au arătat, de aici cunoaştem că este ceasul de pe urmă.

19 Dintre noi au ieşit, dar nu erau dintre noi, căci de-ar fi fost dintre noi, ar fi rămas cu noi, ci ca să se arate că nu sunt toţi dintre noi, de aceea au ieşit.

20 Iară voi ungere aveţi de la Cel Sfânt şi ştiţi toate.

21 V’am scris vouă nu pentru că nu ştiţi adevărul, ci pentru că îl ştiţi, şi ştiţi că nici o minciună nu vine din adevăr.

22 Cine este mincinosul, fără numai cel ce tăgădueşte că Iisus este Christos? Acesta este Antichrist, care tăgădueşte pe Tatăl şi pe Fiul.

23 Oricine care tăgăduieşte pe Fiul nu are nici pe Tatăl; cine mărturiseşte pe Fiul are şi pe Tatăl.

24 Voi, ceea ce aţi auzit de la început în voi să rămâe; de va rămânea în voi ceea ce aţi auzit de la început, rămânea-veţi şi voi în Fiul şi în Tatăl.

25 Şi aceasta este făgăduinţa pe care el ne-a făgăduit-o: viaţa cea veşnică.

26 Acestea v’am scris vouă despre cei ce vă amăgesc.

27 Cât pentru voi, ungerea pe care aţi luat-o de la el rămâne întru voi şi n’aveţi trebuinţă ca să vă înveţe cineva, ci, precum ungerea lui vă învaţă despre toate şi învăţătura aceasta adevărată este şi nu este minciună, rămâneţi întru el, aşa cum v’a învăţat.

28 Deci acum, copiii mei, rămâneţi întru el, ca să avem îndrăzneală când se va arăta şi să nu ne ruşinăm de el, la venirea lui.

29 Dacă ştiţi că este drept, mai cunoaşteţi că oricine care face dreptate s’a născut de la el.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.