×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA a II-a SOBORNICEASCĂ A SFÂNTULUI APOSTOL PETRU

Capitolul 3

Arderea lumii şi înnoirea ei. Venirea pe neaşteptate a lui Christos. Cerurile cele noi. Greutatea înţelegerii unor lucruri din epistolele apostolului Pavel.

1 Iubiţilor, aceasta este acum a doua epistolă pe care v’o scriu; în amândouă caut să trezesc amintirile voastre şi dreapta voastră judecată,

2 Ca să vă aduceţi aminte de cuvintele cele mai înainte zise de sfinţii proroci si de porunca Domnului şi Mântuitorului dată prin ai voştri apostoli.

3 Întâi, trebue să ştiţi că în zilele cele de apoi, veni-vor, cu batjocură, batjocoritori care vor umbla după poftele lor,

4 Şi vor zice: Unde este făgăduinţa venirii lui? că de când au adormit părinţii toate aşa rămân, ca de la începutul făpturii.

5 Căci ei uită, când se încumetă să spună aceasta, că cerurile erau de demult şi că pământul s’a închegat, la cuvântul Domnului, din apă şi prin apă.

6 Şi prin apă lumea de atunci a pierit înnecată.

7 Iar cerurile de acum şi pământul sunt iconomisite prin acelaşi cuvânt şi păstrate focului, întru ziua judecăţii şi a pieirii oamenilor necredincioşi.

8 Ci aceasta una să nu vă rămână ascunsă, iubiţilor, că o singură zi, înaintea Domnului, este ca o mie de ani şi o mie de ani ca o singură zi.

9 Domnul nu întârziază cu făgăduinţa sa, după cum socotesc unii că e întârziere, ci îndelung rabdă pentru voi, nevrând să piară cineva, ci toţi să vie la pocăinţă.

10 Iar ziua Domnului va veni ca un fur; atunci cerurile pieri-vor cu vuet mare; stihiile, arzând, se vor desface, şi pământul şi lucrurile de pe el vor arde de istov.

11 Deci, dacă toate acestea se vor desfiinţa, cât de mult vi se cuvine vouă să umblaţi întru viaţă sfântă şi cucernicie,

12 Aşteptând şi grăbind venirea zilei Domnului, din pricina căreia cerurile luând foc se vor nimici, iar stihiile, aprinse, se vor topi.

13 Că noi aşteptăm, potrivit făgăduinţelor lui, ceruri noi şi pământ nou în care dreptatea locueşte.

14 Pentru aceea, iubiţilor, aşteptând acestea, sârguiţi-vă să fiţi aflaţi de el în pace, fără prihană şi fără vină.

15 Şi răbdarea cea multă a Domnului, nostru socotiţi-o drept mântuire, precum v’a scris şi iubitul nostru frate Pavel, după înţelepciunea dată lui,

16 Cum face în toate epistolele lui, unde vă vorbeşte despre acestea. În ele sunt unele lucruri cu anevoie de înţeles, pe care cei neştiutori şi neîntăriţi le răstălmăcesc, ca şi pe celelalte scripturi, spre a lor pierzanie.

17 Deci, voi, iubiţilor, fiindcă ştiţi mai dinainte, păziţi-vă, ca nu cumva lăsându-vă târîţi de rătăcirea celor fără de lege, să cădeţi din întărirea voastră.

18 Ci creşteţi întru darul şi cunoştinţa Domnului nostru şi Mântuitorului Iisus Christos. A lui este mărirea, acum şi în ziua veacului! Amin!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.