×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA LUI IOSUA

Capitolul 9

Canaaniţii se împotrivesc lui Iosua. Viclenia Ghibeoniţilor.

1 Când au auzit despre aceste lucruri, toţi regii care se aflau dincolo de Iordan, cei din munte şi cei din şes şi de pe tot ţărmul mării celei mari până în spre Liban – Hetiţi, Amoriţi, Canaaniţi, Pereziţi, Heviţi şi Iebusiţi –

2 S’au adunat toţi laolaltă, ca să se războiască cu Iosua şi cu Israil, toţi într’o înţelegere.

3 Însă locuitorii din Ghibeon, când au aflat cele ce făcuse Iosua cu Ierihonul şi cu Ai,

4 Au pus la cale un vicleşug şi au purces şi şi-au pregătit merinde şi au luat saci vechi şi i-au pus pe măgarii lor, şi burdufuri vechi de vin plesnite şi cârpocite.

5 Au luat apoi sandale vechi şi peticite în picioare şi haine trenţăroase pe ei; iar toată pâinea luată ca merinde era uscată şi sfărâmată.

6 Astfel, au pornit la Iosua, în tabăra de la Ghilgal, şi au zis către el şi către bărbaţii din Israil: «Sosit-am dintr’un ţinut depărtat; încheiaţi acum legământ cu noi!»

7 Iar oamenii din Israil au răspuns Heviţilor: «Poate că voi locuiţi pe aici pe lângă noi, şi atunci cum vom încheia noi legământ cu voi?»

8 Dar ei au răspuns lui Iosua: «Noi suntem robii tăi». Ci Iosua le-a spus: «Cine sunteţi voi şi de unde venţi?»

9 Iar ei au zis către el: «Robii tăi vin dintr’o ţară depărtată foarte, în cinstea Domnului Dumnezeului tău, căci am auzit de faima lui şi de toate câte a făcut în Egipt,

10 Şi despre toate câte a făcut cu cei doi regi ai Amoriţilor, de dincolo de Iordan: lui Sihon, regele Heşbonului, şi lui Og, regele Basanului, care era în Aştarot.

11 Drept aceea, bătrânii noştri şi toţi locuitorii ţinutului nostru ne-au spus şi ne-au îndemnat: «Luaţi merinde în mâinile voastre pentru călătorie şi duceţi-vă şi-i întâmpinaţi şi spuneţi-le aşa: «Suntem robii voştri, deci acum încheiaţi legământ cu noi».

12 Uitaţi-vă la pâinea noastră! Noi am luat-o caldă, când am luat merinde din casele noastre, în ziua când am pornit ca să venim la voi; şi acum iată, a ajuns uscată şi sfărâmată.

13 Şi aceste burdufuri de vin erau noi când le-am umplut, şi acum iată ele au plesnit; şi aceste haine de pe noi si aceste încălţăminte s’au învechit, de atâta lungă călătorie!»

14 Atunci bărbaţii israiliţi luară din merindele lor, dar pe Domnul nu-l mai întrebară.

15 Deci Iosua a făcut pace cu ei şi a încheiat cu ei legământ că-i va lăsa cu viaţă, iar voevozii obştiei se legară faţă de ei cu jurământ.

16 Dar după trei zile după ce au încheiat acest legământ, aflară că aceia sunt vecini cu ei şi că locuesc în mijlocul lor.

17 Şi au pornit fiii lui Israil şi au ajuns la cetăţile lor în ziua a treia şi aceste cetăţi erau: Ghibeonul, Chefira, Beerotul şi Chiriat-Iearim.

18 Însă fiii lui Israil nu i-au bătut, fiindcă voevozii se juraseră în faţa lor, pe Domnul Dumnezeul lui Israil. Însă toată obştia cârtea împotriva voevozilor.

19 Drept aceea, toţi voevozii ziseră către obştia poporului: «Ne-am jurat faţă de ei pe Domnul Dumnezeul lui Israil; deci acum nu putem să ne mai atingem de ei».

20 Iată ce vom face cu ei: le vom dărui viaţa, ca să nu întărâtăm asupra noastră mânia Domnului din pricina jurământului cu care ne-am jurat faţă de ei!»

21 Atunci voevozii au zis către ei: «Dăruită să le fie viaţa; dar să fie tăietori de lemne şi cărători de apă, pentru toată obştia!», după cum hotărîseră în privinţa lor voevozii obştiei.

22 După aceea Iosua i-a chemat şi le-a vorbit aşa: «De ce ne-aţi înşelat şi ne-aţi spus: «Noi locuim foarte departe de voi», pe când voi locuiţi în mijlocul nostru?

23 Deci, acum, să fiţi blestemaţi şi robia să nu se despartă de voi, ci să fiţi tăietori de lemne şi cărători de apă, pentru casa Dumnezeului meu!»

24 Ci ei au răspuns lui Iosua şi au zis: «Din pricină că robii tăi ştiau prea bine ceea ce poruncise Domnul Dumnezeul tău, lui Moise, robul său, anume să vă dea vouă ţara şi să stârpească pe toţi locuitorii ţării dinaintea voastră, de aceea, temându-ne grozav pentru vieţile noastre, am pus la cale această viclenie.

25 Şi acum, iată, suntem în mâna ta; cum vei crede că e mai nimerit şi mai cu cale, in ochii tăi, aşa să te porţi cu noi!»

26 Iar Iosua a făcut cu ei aşa: el i-a izbăvit din mâna fiilor lui Israil ca să nu fie omorîţi.

27 Deci Iosua i-a pus, din ziua aceea, tăietori de lemne şi cărători de apă pentru obştie şi pentru jertfelnicul Domnului, şi aşa sunt până in ziua de astăzi – la locul pe care era să-l aleagă Domnul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.