×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA LUI IOSUA

Capitolul 7

Nelegiuirea şi pedeapsa lui Acan.

1 Dar fiii lui Israil au săvârşit o călcare în privinţa lucrurilor sortite pieirii, fiindcă Acan, fiul lui Cârmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminţia lui Iuda, a luat din lucrurile sortite pieirii, aşa că mânia Domnului s’a aprins împotriva fiilor lui Israil.

2 Şi Iosua a trimis, din Ierihon, oameni la Ai, care vine lângă Betaven, la răsărit de Betel, şi le-a dat această poruncă: «Duceţi-vă şi iscodiţi ţinutul!» Şi oamenii s’au dus şi au spionat cetatea Ai.

3 Apoi întorcându-se la Iosua, i-au adus vorbă: «Să nu plece tot poporul, ci numai vreo două, trei mii de oameni, ca să lovească cetatea Ai. Nu osteni tot norodul până acolo, căci sunt puţini la număr!»

4 Şi au pornit într’acolo, din popor, ca la trei mii de oameni, dar în faţa celor din Ai, au luat-o la fugă.

5 Şi oamenii din Ai omorîră dintre ei vreo treizeci şi şase de inşi şi-i fugăriră din dreptul porţii cetăţii, până la Şebarim şi-i înfrânseră la un loc prăvălatec; iar inima poporului se topi şi se făcu ca apa.

6 Atunci Iosua şi-a sfâşiat veşmintele şi a căzut cu faţa la pământ înaintea chivotului Domnului, stând aşa până seara împreună cu bătrânii lui Israil şi presărându-şi capetele cu pulbere.

7 Şi s’a tânguit Iosua: «O, Doamne, Dumnezeule! De ce ai împins acest norod să treacă Iordanul, ca să ne dai în mâna Amoriţilor şi să ne prăpădeşti? Mai bine ne hotărâm să rămânem de cealaltă parte a Iordanului!

8 Rogu-mă, Doamne, ce să zic eu acum, după ce Israil a împuns la fugă dinaintea duşmanilor săi?

9 Când vor auzi Canaaniţii şi toţi locuitorii ţării, ne vor înconjura şi vor nimici numele nostru de pe pământ. Şi atunci ce vei face tu cu marele tău nume?»

10 Ci Domnul i-a poruncit lui Iosua: «Scoală-te! De ce stai doborît la pământ?

11 Israil a păcătuit! Nu numai că au călcat legământul pe care l-am poruncit lor, dar au luat şi din lucrurile afierosite; nu numai că au furat, dar au şi ascuns cele furate, vârîndu-le printre lucrurile lor!

12 Pentru aceea fiii lui Israil nu vor putea să se împotrivească vrăjmaşilor lor şi vor da dosul dinaintea lor, fiindcă au luat din lucrurile sortite pieirii. Nu voi mai fi cu voi dacă nu veţi stârpi din mijlocul vostru pe cei care au luat din lucrurile afierosite.

13 Scoală-te! Sfinţeşte poporul şi spune-le: «Sfinţiţi-vă pe ziua de mâine! Căci aşa grăieşte Domnul Dumnezeul lui Israil: «Israile, cei ce au luat din cele afierosite sunt în mijlocul tău! Nu vei putea să stai dârz în faţa duşmanilor tăi, până ce nu veţi stârpi dintre voi pe cei care au pus mâna pe cele afierosite.

14 Deci, mâine de dimineaţă, să vă apropiaţi după seminţiile voastre, şi seminţia pe care Domnul o va arăta să se apropie după familii şi familia pe care o va arăta Domnul să se apropie după case şi casa pe care va arăta-o Domnul să se apropie om cu om.

15 Iar cel care va fi dat în vileag că a luat din cele afierosite, acela să fie ars cu foc, împreună cu toate ale lui, fiindcă a călcat legământul Domnului şi a făcut zminteală în Israil!»

16 Deci Iosua s’a sculat dis-de-dimineaţă şi a apropiat pe Israil după seminţiile lui şi a fost dată pe faţă seminţia lui Iuda.

17 Apoi a apropiat familiile lui Iuda şi a fost dată pe faţă familia lui Zerah, şi a poruncit să se apropie familia lui Zerah după case şi a fost dată în vileag casa lui Zabdi.

18 Şi a poruncit să se apropie casa lui, bărbat cu bărbat, şi a fost arătat Acan, fiul lui Cârmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah din seminţia lui Iuda.

19 Atunci Iosua a grăit lui Acan: «Fiul meu, dă astăzi slavă Domnului Dumnezeului lui Israil şi mărturiseşte înaintea lui şi spune mie ce ai făcut şi nu ascunde nimic de mine!»

20 Iară Acan a răspuns lui Iosua şi a mărturisit: «Cu adevărat, am păcătuit înaintea Domnului Dumnezeului lui Israil şi iată cele ce am săvârşit:

21 Am văzut, între prăzi, o zeghe frumoasă de Şinear şi două sute de sicli de argint şi un drug de aur, greu de cincizeci de sicli, şi le-am poftit şi le-am luat, şi iată sunt ascunse în pământ, în mijlocul cortului meu şi argintul este pus dedesubt.»

22 Atunci Iosua a trimis vătăşei care au alergat la cort şi iată toate erau ascunse în cortul lui şi argintul era dedesubt.

23 Şi le-au luat din mijlocul cortului şi le-au adus lui Iosua şi la obştia fiilor lui Israil şi le-au pus înaintea Domnului.

24 Atunci Iosua, împreună cu tot Israilul, a luat pe Acan, fiul lui Zerah, şi argintul şi zeghea şi drugul de aur şi pe fiii lui Acan şi pe fetele lui şi boii lui şi asinii lui şi oile lui şi cortul lui şi toate câte mai avea şi le-au dus în valea Acor.

25 Iar Iosua a zis: «De ce ai adus acest prăpăd asupra noastră? Domnul să te prăpădească pe tine, astăzi!» Şi tot Israilul l-a omorît cu pietre. Şi i-au ars cu foc, după ce i-au omorît cu pietre.

26 Apoi au înălţat deasupra lui o movilă mare de pietre, care a rămas până în ziua de astăzi. Iară Domnul şi-a întors arşiţa mâniei lui. Pentru aceea numele locului aceluia se cheamă până în ziua de astăzi valea Acor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.