×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA LUI IOSUA

Capitolul 5

Iosua taie împrejur pe toţi bărbaţii şi serbează Paştile.

1 Şi când toţi regii Amoriţilor, de dincolo de Iordan, înspre apus, şi toţi regii Canaaniţilor de pe lângă mare au auzit că Domnul a secat apele Iordanului înaintea fiilor lui Israil până ce au trecut, inima lor s’a muiat şi nu mai aveau în ei duh bărbătesc ca să înfrunte pe fiii lui Israil.

2 În această vreme Domnul a grăit lui Iosua: «Fă-ţi cuţite de cremene şi taie împrejur pe fiii lui Israil!

3 Deci Iosua şi-a făcut cuţite de cremene şi a tăiat împrejur pe fiii lui Israil, la locul ce se numeşte Ghibeat-Aralot.

4 Şi iată pentru ce Iosua i-a tăiat împrejur: Tot poporul care ieşise din Egipt, adică toţi bărbaţii destoinici pentru război, muriseră în pustie, pe drum, după ieşirea lor din Egipt,

5 Însă poporul care ieşise din Egipt era tăiat împrejur, pe când tot poporul care se născuse în pustie, pe când veneau pe drum, după ce ieşiseră din Egipt, era netăiat împrejur.

6 Într’adevăr, timp de patruzeci de ani fiii lui Israil tot colindaseră prin pustie, până când s’a stins tot neamul bărbaţilor luptători care ieşiseră din Egipt şi care nu ascultaseră de glasul Domnului şi cărora Domnul se jurase că nu vor vedea ţara de Domnul făgăduită cu jurământ, părinţilor lor, ca să le-o dea, ţara unde curge lapte şi miere.

7 Deci pe feciorii pe care îi ridicase Domnul în locul celorlalţi, pe aceştia i-a tăiat împrejur Iosua, fiind netăiaţi împrejur, fiindcă erau născuţi pe cale.

8 Iar după ce s’a sfârşit cu tăierea împrejur a tot poporul, rămas-au la locul lor în tabără, până ce s’au vindecat.

9 Atunci Domnul a grăit cu Iosua: «Astăzi am ridicat de pe voi ruşinea Egiptului», pentru aceea se cheamă numele acelui loc Ghilgal, până în ziua de astăzi.

10 Şi fiii lui Israil au stat în tabără, la Ghilgal, şi au prăznuit Paştile în ziua a paisprezecea a lunii, seara, în lunca Ierihonului.

11 Şi au mâncat din roadele pământului, a doua zi de Paşti, azime şi boabe prăjite.

12 Chiar din ziua când au început să mănânce din roadele ţării, s’a oprit şi mana, astfel că fiii lui Israil n’au mai avut mană, ci au mâncat, în anul acela, roadele Canaanului.

13 Iar pe când se afla Iosua aproape de Ierihon, ridicându-şi ochii şi uitându-se, a văzut un bărbat stând în picioare, în faţa lui, şi ţinând în mână o sabie. Atunci Iosua s’a îndreptat spre el şi l-a întrebat: «Eşti tu dintre ai noştri sau dintre vrăjmaşii noştri?»

14 Iar el i-a răspuns: «Nu, ci sunt voevod al oştirii Domnului şi am venit acum!» Şi Iosua a căzut cu faţa la pământ şi s’a închinat şi a grăit către el: «Ce porunceşte stăpânul meu robului său?»

15 Atunci voevodul oştirii Domnului a grăit lui Iosua: «Descalţă-te de sandalele din piciorele tale, căci locul pe care stai este sfânt». Şi Iosua a făcut aşa.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.