×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA LUI IOSUA

Capitolul 3

Iosua şi poporul ajung la Iordan, pe care îl trec în chip minunat.

1 Şi s’a sculat Iosua dis-de-dimineaţă, el şi toţi fiii lui Israil, şi au pornit din Şitim şi au ajuns la Iordan şi au mas noaptea acolo, mai nainte de a trece râul.

2 Iar după trei zile, căpitanii au trecut prin toată tabăra,

3 Şi au dat poporului porunca aceasta: «Când veţi vedea chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru şi pe preoţi şi pe Leviţi ducându-l pe umăr, să porniţi şi voi din locul vostru şi să mergeţi după chivot.

4 Dar să fie între voi şi chivot o bucată bună ca de două mii de coţi; să nu vă apropiaţi prea mult de chivot, ca să puteţi să vedeţi bine drumul pe care trebue să mergeţi, fiindcă voi n’aţi mai umblat pe acest drum până acum.»

5 Apoi Iosua a grăit către popor: «Sfinţiţi-vă, căci Domnul va săvârşi mâine, în mijlocul vostru, fapte minunate».

6 Pe urmă Iosua a vorbit preoţilor şi le-a poruncit: «Ridicaţi pe umeri chivotul legământului şi treceţi înaintea poporului»; iar ei au pus pe umeri chivotul legământului şi au pornit în fruntea poporului.

7 Atunci Domnul a grăit cu Iosua: «Astăzi voi începe să te preamăresc în ochii tuturor fiilor lui Israil, ca să ştie că, precum am fost cu Moise, aşa fi-voi şi cu tine.

8 Ci tu să porunceşti preoţilor care duc chivotul legământului şi să le spui: «Când veţi ajunge la ţărmul apelor Iordanului, să vă opriţi acolo lângă Iordan!»

9 Şi Iosua a rostit către fiii lui Israil: «Veniţi mai aproape şi ascultaţi cuvintele Domnului Dumnezeului vostru!»

10 Şi a zis iarăşi Iosua: «După aceasta veţi cunoaşte că Dumnezeul cel viu este în mijlocul vostru şi că el va goni de istov, dinaintea noastră, pe Canaaniţi, pe Hetiţi pe Heviţi, pe Pereziţi, pe Gherghesiţi, pe Amoriţi şi pe Iebusiţi.

11 Vedeţi, chivotul legământului stăpânului a tot pământul va trece în fruntea voastră peste Iordan.

12 Deci acum luaţi-vă doisprezece bărbaţi din seminţiile lui Israil, câte un bărbat din fiecare seminţie,

13 Iar când picioarele preoţilor care duc pe umeri chivotul legii Domnului, stăpânul a tot pământul, vor intra în apele Iordanului, atunci apele Iordanului se vor despica: apele care pogoară din sus se vor despărţi de celelalte şi vor sta drept ca un zid!»

14 Şi când poporul a pornit din corturile sale, ca să treacă Iordanul, preoţii cu chivotul legământului pe umeri mergeau în fruntea poporului,

15 Şi au ajuns la Iordan, ducând aşa chivotul pe umeri; iar îndată ce picioarele lor s’au cufundat în apa de la margine – fiindcă Iordanul iese din matcă în tot timpul secerişului –

16 Apele care veneau din sus au stat drept şi au făcut zid, pe o mare întindere, până la Adam, oraş vecin cu Zaretan; iar apele care coborau către Marea Araba, adică Marea Sărată, s’au despicat de celelalte şi s’au scurs cu totul, iar poporul a trecut prin dreptul Ierihonului.

17 Deci preoţii care duceau chivotul legământului Domnului au stătut pe loc uscat, în mijlocul Iordanului şi toţi fiii lui Israil au trecut pe uscat, până ce tot poporul a isprăvit să treacă Iordanul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.