×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA LUI IOSUA

Capitolul 20

Cele şase cetăţi de scăpare, pentru ucigaşii fără voie.

1 După acestea, Domnul a grăit lui Iosua şi i-a spus:

2 «Vorbeşte aşa către fiii lui Israil: «Hotărîţi-vă cetăţile de scăpare despre care am vorbit cu voi, prin graiul lui Moise,

3 Ca să poată fugi în ele ucigaşul care a ucis om din greşală, fără precugetare, şi să vă fie loc de scăpare de dinaintea răzbunătorului sângelui.

4 Cine va fugi în una din aceste cetăţi să stea la poarta cetăţii şi să spună împrejurarea sa în auzul bătrânilor cetăţii; iar ei să-l ia la ei în cetate şi să-i dea lui sălaş, ca să sălăşluiască împreună cu ei.

5 Şi când răzbunătorul sângelui îl va urmări, ei să nu dea pe ucigaş în mâinile lui, fiindcă el a omorît fără precugetare pe aproapele său şi fără să-l fi urît mai nainte.

6 Ci el să rămână în cetatea aceea până ce se va înfăţişa înaintea obştiei, ca să-l judece, şi până la moartea arhiereului care va fi fost în acele zile. Atunci ucigaşul să se întoarcă şi să vină în cetatea sa şi în casa sa, în cetatea de unde a fost fugit.»

7 Şi ei au osebit Chedeşul în Galileia, în ţinutul muntos al lui Neftali, şi Sihemul, în ţinutul muntos al lui Efraim, şi Chiriat-Arba, adică Hebronul, în munţii lui Iuda.

8 Iar dincolo de Iordan, spre răsărit de Ierihon, au osebit Beţerul, în pustie, pe podişul din ţinutul seminţiei lui Ruben, şi Ramot în Galaad, în ţinutul seminţiei lui Gad, şi Golan, în Basanul seminţiei lui Manase.

9 Acestea au fost cetăţile hotărîte pentru toţi fiii lui Israil, ca şi pentru veneticul care trăieşte printre ei, ca să fie locuri de scăpare, pentru oricine a ucis pe cineva din greşală, aşa încât să nu moară de mâna răzbunătorului sângelui vărsat, până ce nu se va înfăţişa la judecată, în faţa obştiei.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.