×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA LUI IOSUA

Capitolul 16

Moştenirea fiilor lui Efraim.

1 Şi a ieşit la sorţi partea hotărîtă fiilor lui Iosif, şi hotarul lor pornea de la Iordan, de lângă Ierihon, la răsărit de apele Ierihonului, şi din Ierihon se ridica în munte în pustiul Betel, către Luz.

2 Hotarul mergea mai departe de la Betel spre Luz şi ajungea până la ţinutul Aichiţilor, la Atarot;

3 Apoi se cobora spre apus până la hotarul Iafletiţilor şi până la hotarul Bethoronului de Jos şi până la Ghezer, ca de acolo să ajungă la Mare.

4 Şi fiii lui Iosif, Manase şi Efraim, au primit fiecare partea sa.

5 Şi hotarul fiilor lui Efraim, după familiile lor, era acesta: hotarul părţii lor de moştenire era, la răsărit, Atarot-Adar, până la Bethoronul de Sus;

6 Apoi ieşea spre apus, pe la miazănoapte de Micmetat, şi se întorcea pe la răsărit spre Taanat-Şilo şi trecea mai departe spre răsărit de Janoha.

7 Pe urmă, de la Janoha se lăsa în jos la Atarot şi la Naarat, atingea Ierihonul şi ieşea la Iordan.

8 De la Tapuah, hotarul înainta spre asfinţit până în lunca pârăului Cana şi venea de se isprăvea la Mare. Aceasta este partea de moştenire a seminţiei fiilor lui Efraim, după familiile lor,

9 Ca şi oraşele care au fost puse deoparte pentru fiii lui Efraim, în mijlocul părţii de moştenire a fiilor lui Manase, toate acele oraşe cu satele care ţineau de ele.

10 Dar ei n’au alungat pe Canaaniţii care locuiau în Ghezer, ci Canaaniţii au rămas în mijlocul lui Efraim, până în ziua de azi şi sunt robi de corvezi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.