×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA LUI IOSUA

Capitolul 12

Catagrafia regilor biruiţi.

1 Iată şi regii ţării pe care i-au înfrânt fiii lui Israil şi pe a căror ţară au luat-o în stăpânire dincolo de Iordan, spre răsăritul soarelui, din lunca Arnonului până la muntele Hermonului, şi tot şesul răsăritean al Iordanului:

2 Pe Sihon, regele Amoriţilor, care avea curtea în Heşbon şi a cărui stăpânire se întindea de la Aroer, din lunca de pe ţărmul Arnonului, şi de la mijlocul văii peste jumătate din Galaad, până în valea Iabocului, care este graniţa Amoriţilor,

3 Şi peste partea răsăriteană a şesului Iordanului, până la Marea Ghenisaretului şi până la Marea din câmpia Iordanului, care este Marea Sărată, spre răsărit, şi până spre Bethaieşimot, iar spre miază-zi până sub poalele povârnişului muntelui Pisga.

4 Apoi pe Og, regele Basanului, din rămăşiţa Refaiţilor. El avea curte domnească în Aştarot şi în Edrei.

5 Şi domnea peste muntele Hermonului şi peste Salca şi peste tot Basanul, până în ţinutul Gheşuriţilor şi al Maacatiţilor şi peste jumătate din Galaad, hotarul lui Sihon,regele Heşbonului.

6 Moise, robul Domnului, şi fiii lui Israil îi înfrânseseră pe aceştia, iară Moise, robul Domnului, dăduse stăpânirea lor urmaşilor lui Ruben, urmaşilor lui Gad şi unei jumătăţi din seminţia lui Manase.

7 Iată regii ţării pe care Iosua şi fiii lui Israil i-au înfrânt dincolo de Iordan, înspre apus, de la Baal-Gad, în lunca Libanului, şi până la şirul pleşuv de munţi care se ridică spre Seir. Şi Iosua a dat ţinutul în stăpânirea seminţiilor lui Israil, făcându-l părţi-părţi,

8 La munte şi la şes, în câmpia Iordanului şi pe pripoare, în pustie şi în Negheb, ţinuturi ale Hetiţilor, ale Amoriţilor, ale Canaaniţilor, ale Pereziţilor, ale Heviţilor şi ale Iebusiţilor şi ale regilor lor.

9 Regele Ierihonului, regele Aiului, de lângă Betel,

10 Regele Ierusalimului, regele Hebronului,

11 Regele Iarmutului, regele Lachişului,

12 Regele Eglonului, regele Ghezerului,

13 Regele Debirului, regele Ghederului,

14 Regele Hormei, regele Aradului,

15 Regele Libnei, regele Adulamului,

16 Regele Machedei, regele Betelului,

17 Regele Tapuahului, regele Heferului,

18 Regele Afecului, regele Şaronului,

19 Regele Madonului, regele Haţorului,

20 Regele Şimron-Meronului, regele Acşafului,

21 Regele Taanacului, regele Meghidonului,

22 Regele Chedeşului, regele Iocneamului din Carmel,

23 Regele Dorului, din plaiul Dor, regele neamurilor din Galileia,

24 Regele Tirţei; peste tot: treizeci şi unu de regi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.