×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SOBORNICEASCĂ A SFÂNTULUI APOSTOL IACOB

Capitolul 5

Sfaturi către cei avuţi. Răbdarea temătorilor de Dumnezeu. Nu trebue să jurăm, îngrijirea bolnavilor. Puterea rugăciunilor. Despre cei căzuţi.

1 Veniţi acum, voi, bogaţilor, plângeţi şi vă tânguiţi de necazurile care vor să vie asupra voastră.

2 Bogăţia voastră a putrezit şi hainele voastre le-au mâncat moliile.

3 Aurul vostru şi argintul au ruginit şi rugina lor va fi mărturie asupra voastră şi va mânca trupurile voastre, ca focul. Strâns-aţi comori în zilele cele de apoi!

4 Iată, plata lucrătorilor care au secerat ţarinile voastre, plata oprită de voi, strigă; şi strigătele secerătorilor au intrat în urechile Domnului Savaot.

5 Desfătatu-v’aţi pe pământ şi v’aţi dezmierdat; hrănit-aţi inimile voastre în ziua înjunghierii.

6 Osândit-aţi, omorît-aţi pe cel drept; el nu vi se împotriveşte.

7 Drept aceea, fiţi îndelung răbdători, fraţilor, până la venirea Domnului. Iată, plugarul aşteaptă roadă cea scumpă a pământului, adăstând-o cu răbdare, până ce primeşte ploaia timpurie şi târzie.

8 Răbdaţi, dar, şi voi; întăriţi inimile voastre, căci venirea Domnului s’a apropiat.

9 Nu suspinaţi, fraţilor, unul împotriva celuilalt, ca să nu fiţi judecaţi; iată, judecătorul stă înaintea uşilor.

10 Luaţi, fraţilor, ca pildă de suferinţă şi de îndelungă răbdare pe proorocii care au grăit în numele Domnului.

11 Iată, fericim pe cei ce au răbdat: aţi auzit de răbdarea lui Iov şi aţi văzut sfârşitul hărăzit lui de Domnul; căci mult milostiv este Domnul şi plin de îndurare.

12 Iar mai înainte de toate, fraţii mei, să nu vă juraţi nici pe cer, nici pe pământ, nici cu orice alt jurământ, ci să vă fie vouă ce este aşa, aşa, şi ce este nu, nu, ca să nu cădeţi sub judecată.

13 E vre-unul dintre voi în suferinţă? Să se roage. Este cineva cu inimă bună? Să cânte psalmi.

14 Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoţii Bisericii şi să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn, întru numele Domnului.

15 Şi rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va ridica, şi de va fi făcut păcate se vor ierta lui.

16 Mărturisiţi-vă unul altuia păcatele si vă rugaţi unul pentru altul, ca să vă vindecaţi, că mult poate rugăciunea drept tului în lucrarea ei.

17 Ilie era om, asemenea cu noi în slăbiciuni, şi cu rugăciune s’a rugat ca să nu plouă şi nu a plouat pe pământ trei ani şi şase luni.

18 Şi iarăşi s’a rugat şi cerul a dat ploaie şi pământul a odrăslit roadă sa.

19 Eraţii mei, dacă vre-unul dintre voi va rătăci de la adevăr şi-l va întoarce cineva,

20 Să ştie că cel ce a întors pe păcătos de la rătăcirea căii lui, îşi va mântui sufletul din moarte şi va acoperi mulţime de păcate.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.