×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SOBORNICEASCĂ A SFÂNTULUI APOSTOL IACOB

Capitolul 4

Să fugim de plăcerile deşarte. Împotriva bărfitorilor şi a celor ce se încred în ei înşişi.

1 De unde vin războaiele şi de unde certurile dintre voi! Nu oare de aici: din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre?

2 Poftiţi şi nu aveţi; ucideţi şi pizmuiţi şi nu puteţi să dobândiţi; vă sfădiţi şi vă războiţi. Şi nu aveţi pentru că nu cereţi.

3 Cereţi şi nu primiţi, pentru că cereţi rău, cu gând să risipiţi pe plăcerile voastre.

4 Precurvarilor! Nu ştiţi oare că prietenia lumii este duşmănie faţă de Dumnezeu? Aşa dar, cine voi va să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş lui Dumnezeu.

5 Au vi se pare că scriptura grăieşte în deşert? Duhul pe care Dumnezeu l-a sălăşluit în noi ne iubeşte cu zulie,

6 Însă dă mai mare dar. Pentru aceea zice: Domnul celor mândri le stă împotrivă, pe când celor smeriţi le dărueşte dar.

7 Supuneţi-vă, deci, lui Dumnezeu. Staţi împotriva diavolului şi va fugi de la voi.

8 Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi se va apropia de voi. Curăţiţi-vă mâinile, păcătoşilor, şi lămuriţi-vă inima, voi cei cu inima împărţită.

9 Pătrundeţi-vă de durere. Întrista-ţi-vă şi vă jeliţi. Râsul vostru întoarcă-se în obidă şi bucuria voastră întru zdrobire.

10 Smeriţi-vă înaintea Domnului şi el vă va înălţa.

11 Nu grăiţi de rău unul pe altul, fraţilor. Cel ce grăieşte de rău pe fratele său, ori judecă pe fratele său, grăieşte de rău legea şi judecă legea; iar dacă judeci legea nu eşti împlinitor al legii, ci judecător.

12 Unul este dătătorul legii şi judecătorul: cel ce poate să mântuiască şi să piardă. Iar tu cine eşti, care judeci pe aproapele?

13 Veniţi acum cei care ziceţi: Astăzi sau mâine, vom merge într’acel oraş şi vom sta acolo un an şi vom face negoţ şi vom câştiga.

14 Voi care nu ştiţi ce se va întâmpla mâine! Căci ce este viaţa voastră? Abur sunteţi care se arată o clipită şi după aceea piere.

15 În loc ca voi să ziceţi: Dacă Domnul voieşte, vom trăi şi vom face aceasta sau aceea.

16 Ci acum vă lăudaţi în deşartele voastre bizuiri. Orice laudă de felul acesta este rea.

17 Drept aceea, cine ştie să facă ce e bine şi nu face, păcat are.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.