×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SOBORNICEASCĂ A SFÂNTULUI APOSTOL IACOB

Capitolul 3

Mare greutate şi mare vrednicie este în înfrânarea limbii. Adevărata înţelepciune.

1 Nu vă faceţi, mulţi, învăţători, fraţii mei, ştiind că mai mare osândă vom lua,

2 Pentru că toţi greşim în multe chipuri; dacă nu greşeşte cineva în cuvânt, acela este bărbat desăvârşit, în stare să se înfrâneze în întregime.

3 Dacă, dar, noi punem în gura cailor frâul, ca să ni-i supunem, ducem după noi şi trupul lor, întreg.

4 Iată şi corăbiile, deşi sunt atât de mari şi împinse de vânturi aprige, sunt totuşi purtate de o cârmă foarte mică încotro hotărăşte pornirea cârmaciului.

5 Aşa şi limba: mic mădular este, dar cu mari lucruri se făleşte! Iată ce licură de foc şi cât codru aprinde!

6 Foc este şi limba, lumea fărădelegii! Limba îşi are locul ei între mădularele noastre, dar spurcă tot trupul şi vâră în flăcări aria vieţii, după ce aprinsă a fost şi ea de flăcările Gheenei.

7 Pentru că toată firea, a fiarelor şi a pasărilor, a târitoarelor şi a vietăţilor din mare, se domoleşte şi s’a domolit de firea omenească,

8 Dar limba, nimeni dintre oameni nu poate s’o domolească! Ea este rău fără astâmpăr; ea este plină de venin aducător de moarte.

9 Cu ea binecuvântăm pe Domnul şi Tatăl, şi cu ea blestemăm pe oameni, care sunt făcuţi după asemănarea lui Dumnezeu.

10 Din aceeaşi gură, iese binecuvântarea şi blestemul. Nu trebue, fraţii mei, să fie aşa.

11 Oare izvorul aruncă, din aceeaşi vână, şi apa dulce şi pe cea amară?

12 Nu cumva poate smochinul, fraţilor, să facă măsline, sau viţa viei să facă smochine? Tot aşa, izvorul sărat nu poate să dea apă dulce.

13 Cine este, între voi, înţelept şi priceput? Să-şi arate, din buna-i purtare, faptele lui, făcute întru blândeţea înţelepciunii.

14 Iar dacă aveţi râvnire amară şi zavistie, în inimile voastre, nu vă lăudaţi nici minţiţi împotriva adevărului.

15 Înţelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, trupească, de-monicească.

16 Pentru că unde este pizmă şi zavistie, acolo este neorânduială şi orice lucru rău.

17 Iar înţelepciunea cea de sus întâi este curată, apoi paşnică, blândă, ascultătoare, plină de milă şi de roade bune, neîndoielnică şi nefăţarnică.

18 Şi roadă dreptăţii este semănată întru pace celor ce lucrează pacea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.