×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SOBORNICEASCĂ A SFÂNTULUI APOSTOL IACOB

Capitolul 2

Să nu dispreţuim pe săraci. În iubirea către aproapele legea se împlineşte. Credinţa trebue dovedită prin fapte. Avraam şi Rahab.

1 Fraţii mei, să nu căutaţi la faţa omului, o dată ce aveţi credinţă în Domnul nostru Iisus Christos, Domnul slavei.

2 Căci, de pildă, dacă va intra în adunarea voastră un om cu inele de aur în degete şi îmbrăcat în veşmânt strălucit şi va intra şi un om sărac, în haină soioasă,

3 Iar voi puneţi ochii pe cel care poartă veşmântul strălucit şi-i ziceţi: Tu şezi aici, în toată voia, pe când săracului îi ziceţi: Tu stai acolo, în picioare, sau: Şezi jos, la picioarele mele,

4 N’aţi făcut voi, oare, în gândul vostru, deosebire între unul şi altul, şi nu v’aţi făcut judecători cu socoteli viclene?

5 Ascultaţi, fraţii mei prea iubiţi: au nu Dumnezeu i-a ales pe cei ce sunt săraci, în ochii lumii, ca să fie bogaţi în credinţă şi moştenitori împărăţiei pe care a făgăduit-o celor ce îl iubesc?

6 Iar voi aţi necinstit pe cel sărac! Oare nu bogaţii vă asupresc pe voi şi nu ei vă târăsc la scaunele de judecată?

7 Nu sunt ei cei ce hulesc numele cel bun cu care vă chemaţi?

8 Dacă, într’adevăr, împliniţi legea împărătească, potrivit Scripturii: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi, bine faceţi;

9 Iar de vă uitaţi la faţa omului, faceţi păcat, şi legea vă osândeşte ca pe nişte călcători de lege.

10 Pentru că cine va păzi toată legea, dar va greşi într’o singură poruncă, s’a făcut vinovat faţă de toate poruncile.

11 Căci cel ce a zis: Să nu precurveşti, a zis şi: Să nu ucizi. Şi de nu precurveşti, dar ucizi, te-ai făcut călcător legii.

12 Aşa să grăiţi şi aşa să lucraţi, ca unii care vor fi judecaţi prin legea libertăţii.

13 Căci judecata este fără milă pentru cel care n’a dovedit milă. Ci mila birueşte în faţa judecăţii.

14 Ce folos, fraţilor, dacă zice cineva că are credinţă, iar fapte nu are? Oare credinţa poate să-l mântuiască?

15 Dacă un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana cea de toate zilele,

16 Şi cineva dintre voi le-ar zice: Mergeţi cu pace! Încălziţi-vă şi vă săturaţi! – dar fără să le daţi cele trebuincioase trupului, care ar fi folosul?

17 Aşa şi cu credinţa: dacă nu are fapte, e moartă în ea însăşi.

18 Ci va zice cineva: Tu ai credinţă, iar eu am fapte; arată-mi credinţa ta fără fapte şi eu îţi voi arăta, din faptele mele, credinţa mea.

19 Tu crezi că unul este Dumnezeu? Bine faci; şi demonii cred şi se cutremură.

20 Vrei însă să înţelegi, omule uşuratic, că credinţa fără fapte este stearpă?

21 Avraam, părintele nostru, au nu din fapte a fost socotit drept, când a adus pe Isaac, fiul său, jertfă la altar?

22 Vezi că credinţa lucra împreună cu faptele lui şi din fapte credinţa s’a desăvârşit.

23 Şi s’a împlinit scriptura care zice: Şi a crezut Avraam lui Dumnezeu şi i s’a socotit lui spre dreptate şi prietenul lui Dumnezeu s’a chemat.

24 Vedeţi dar că din fapte ae îndreptează omul, iar nu numai din credinţă.

25 Aşijderea şi Rahab, desfrânata, au nu din fapte s’a îndreptat, când a primit pe iscoade şi le-a scos afară, pe altă cale?

26 Căci precum trupul fără de duh este mort, aşa şi credinţa fără de fapte moartă este.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.