×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SOBORNICEASCĂ A SFÂNTULUI APOSTOL IACOB

Capitolul 1

Lipitele sunt folositoare. Avuţiile trec degrabă. Ascultarea şi împlinirea legii. Limba trebue ţinută în frâu.

1 Iacob, robul lui Dumnezeu şi al Domnului Esirs Christos, celor douăsprezece seminţii, care sunt în Diaspora, voie bună!

2 Drept mare bucurie să socotiţi, fraţilor, feluritele ispite în care cădeţi,

3 Ştiind că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare;

4 Iar răbdarea să-şi aibă lucrul ei desăvârşit, ca să fiţi desăvârşiţi şi întregi fără nici un fel de lipsă.

5 Şi de este cineva din voi lipsit de înţelepciune, să ceară de la Dumnezeu care dă tuturor de-a-dreptul şi nu înfruntă; şi se va da lui.

6 Să ceară însă cu credinţă, fără să aibă nici o îndoială, pentru că cine se îndoieşte este asemenea cu valul mării, mişcat de vânt şi aruncat încoace şi încolo.

7 Să nu gândească omul acela că va lua ceva de la Dumnezeu,

8 Bărbat îndoielnic, cum este, nestatornic în toate căile sale.

9 Iar fratele cel smerit să se lande întru înălţimea sa,

10 Pe când cel bogat, întru smerenia sa, pentru că va trece ca floarea ierbii.

11 Căci a răsărit soarele arzător şi a uscat iarba şi floarea ei a căzut şi frumuseţea feţii ei a pierit; tot aşa şi bogatul în alergăturile sale se va veşteji.

12 Fericit este bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcându-se va lua cununa vieţii, pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce îl iubesc.

13 Nimeni să nu zică, atunci când este ispitit: De la Dumnezeu mă ispitesc, – pentru că Dumnezeu nu poate să fie ispitit de rele şi el însuşi nu ispiteşte pe nimeni.

14 Ci fiecare este ispitit, când este tras şi momit, de însăşi pofta sa.

15 După aceea, pofta, când a zămislit, naşte păcat, iar păcatul, o dată săvârşit, aduce moarte.

16 Nu vă înşelaţi, fraţii mei prea iubiţi:

17 Toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit de sus este, pogorîndu-se de la părintele luminilor, la care nu este schimbare, sau umbră de mutare.

18 Fiindcă astfel a fost voinţa lui, el ne-a născut prin cuvântul adevărului, ca să fim noi o pârgă a făpturilor lui.

19 Ştiţi, fraţii mei prea iubiţi: Orice om să fie grabnic să asculte, zăbavnic să vorbească, zăbavnic la mânie;

20 Căci mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu.

21 Pentru aceea, lepădând toată spurcăciunea şi prisosinţa răutăţii, primiţi cu blândeţe cuvântul sădit în voi, care poate să mântuiască sufletele voastre.

22 Dar faceţi-vă împlinitori ai cuvântului, nu numai auzitori ai lui, amăgindu-vă pe voi înşivă.

23 Căci dacă cineva este auzitor al cuvântului, iar nu împlinitor, el seamănă cu omul care priveşte în oglindă faţa sa firească:

24 S’a privit pe sine şi s’a dus şi îndată a uitat ce fel era.

25 Cine s’a uitat însă de aproape în legea cea desăvârşită a libertăţii şi a stăruit în ea, făcându-se nu auzitor care uită, ci împlinitor al lucrului, acela fericit va fi în faptele sale.

26 Dacă cineva socoteşte că e cucernic, dar nu îşi ţine limba în frâu, ci îşi amăgeşte inima, cucernicia acestuia este zadarnică.

27 Cucernicia curată şi neîntinată înaintea lui Dumnezeu şi Tatăl aceasta este: să cercetăm pe orfani şi pe văduve, în necazurile lor, şi să ne păzim pe noi fără de pată, din partea lumii.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.