×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE EVREI

Capitolul 7

Melchisedec este mai mare decât Avraam şi decât Leviţii. Christos este, în veac, arhiereul nostru desăvârşit.

1 Într’adevăr, acest Melchisedec, împăratul Salemului, preotul lui Dumnezeu celui prea înalt, întâmpină pe Avraam, care se întorcea de la înfrângerea regilor, şi-l binecuvintează.

2 Melchisedec, cărui Avraam i-a dat zeciuială din toate, se tâlcueşte mai întâi: împăratul dreptăţii, apoi el este şi împărat al Salemului, ceea ce însemnează împăratul păcii.

3 Fără tată, fără mamă, fără spiţă de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârşit al vieţii, şi făcut fiind asemenea Fiului lui Dumnezeu, el rămâne preot pururea.

4 Vedeţi acum cât de mare e acesta, căruia chiar patriarhul Avraam i-a dat zeciuială din prada de război.

5 Cei din fiii lui Levi, care primesc preoţia, au poruncă, după lege, să ia zeciuială de la popor, adică de la fraţii lor, măcar că şi aceştia au ieşit din coapsele lui Avraam.

6 Iar Melchisedec, care nu-şi trage neamul din ei, a luat zeciuială de la Avraam şi pe Avraam, care are făgăduinţele, l-a binecuvântat.

7 Fără de nici o împotrivire, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare.

8 Şi aici iau zeciuială nişte oameni muritori, pe când dincolo: unul mărturisit că este viu.

9 Apoi trebue să spunem că prin Avraam a dat zeciuială şi Levi, zeciuitorul,

10 Fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec.

11 Dacă deci desăvârşirea ar fi fost prin preoţia Leviţilor, căci legea s’a dat poporului pe temeiul preoţiei lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec, şi nu se zice după rânduiala lui Aaron?

12 Iar dacă preoţia s’a schimbat, urmează numaidecât şi schimbarea legii.

13 Fiindcă acela despre care se spun acestea, îşi ia obârşia dintr’o altă seminţie, de unde nimeni n’a slujit altarului,

14 Prea ştiut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iuda, iar despre seminţia aceasta, cu privire la preoţi, Moise n’a vorbit nimic.

15 Apoi este lucru şi mai lămurit, că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec,

16 El s’a făcut nu după legea unei porunci trupeşti, ci cu puterea unei vieţi nepieritoare,

17 Căci mărturiseşte despre el: Tu eşti preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec.

18 Astfel, porunca dată întâi se desfiinţează, pentru neputinţa şi nefolosul ei;

19 Căci legea n’a desăvârşit nimic, iar în locul ei îşi face cale o nădejde mai bună, prin care ne apropiem de Dumnezeu.

20 Ci încă a fost la mijloc şi un jurământ, căci pe când aceia s’au făcut preoţi fără de jurământ.

21 Acesta s’a făcut cu jurământul celui ce i-a grăit: Juratu-s’a Domnul şi nu se va căi: Tu eşti preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec.

22 Pe măsura aceasta, Iisus s’a făcut chezaşul unui mai bun legământ.

23 Apoi acolo s’a ridicat un şir de preoţi, fiindcă moartea îi împiedica să dăinuiască;

24 Aici însă Iisus, prin aceea că rămâne în veac, are o preoţie case nu mai trece la altul.

25 Pentru aceasta şi poate să mântuiască desăvârşit pe cei ce se apropie, printr’însul, de Dumnezeu, căci pururea e viu ca să mijlocească pentru ei.

26 Un astfel de arhiereu se cuvenea să avem: sfânt, fără de răutate, fără de pată, osebit de cei păcătoşi şi mai înalt decât cerurile.

27 El nu mai are, în fiecare zi, nevoie, ca acei arhierei, să aducă jertfe, întâi pentru păcatele sale, apoi pentru ale poporului, căci a făcut aceasta o dată, aducându-se jertfă pe sine însuşi.

28 Legea pune ca arhierei oameni care au neputinţe, pc când cuvântul jurământului, venit în urma legii, pune pe Fiul, desăvârşit în veacul veacului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.