×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE EVREI

Capitolul 4

Odihna făgăduită Iudeilor este dată celor ce cred în Christos. Puterea cuvântului lui Dumnezeu. Christos arhiereu.

1 Să ne temem, deci, ca nu cumva, câtă vreme ni se lasă făgăduinţa să intrăm întru odihna lui, vre-unul dintre noi să se pară că a rămas pe urmă.

2 Pentru că şi nouă ne-a venit vestea cea bună ca şi acelora, dar cuvântul propovăduiţii nu le-a fost lor de folos, întrucât nu s’a înfrăţit cu credinţa în ei, auzitorii.

3 Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihnă, după cuvântul grăit: M’am jurat întru mânia mea: nu vor intra întru odihna mea! măcar că lucrurile erau isprăvite de la întemeierea lumii.

4 Căci undeva, despre ziua a şaptea, a zis astfel: Şi s’a odihnit Dumnezeu în ziua a şaptea de toate lucrurile sale.

5 Iar aici, încă odată: Nu vor intra întru odihna mea!

6 Deci, de vreme ce rămâne ca unii să intre în odihnă, iar aceia cărora mai dinainte li s’a binevestit, pentru nesupunerea lor, n’au intrat,

7 Dumnezeu hotărăşte din nou o zi: Astăzi, – rostind prin gura lui David, după atâta vreme, precum s’a zis mai sus: Dacă veţi auzi astăzi glasul lui, nu învârtoşaţi inimile voastre.

8 Căci dacă Iosua i-ar fi dus la odihnă, Dumnezeu n’ar mai fi vorbit, după acestea, de altă zi.

9 Aşa dar, pentru poporul lui Dumnezeu rămâne încă timp de odihnă.

10 Pentru că cine, a intrat în odihna lui Dumnezeu s’a odihnit şi el de lucrurile lui, precum Dumnezeu de ale sale.

11 Să ne sârguim, dar, ca să intrăm în acea odihnă, ca nimeni să nu cadă în aceeaşi pildă a neascultării,

12 Căci cuvântul lui Dumnezeu e viu şi lucrător, mai ascuţit decât orice sabie, cu două tăişuri, şi pătrunde până la despărţitura dintre suflet şi duh, dintre încheieturi şi măduvă, şi destoinic este să judece simţirile şi cugetările inimii,

13 Şi nu este nici o făptură ascunsă, înaintea lui, ci toate sunt goale şi descoperite, pentru ochii celui în faţa, căruia ne vom da socoteală.

14 Drept aceea, având arhiereu mare, care a străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să ţinem cu tărie mărturisirea,

15 Că nu avem arhiereu care să nu poată suferi cu noi, la neputinţele noastre, ci arhiereu ispitit întru toate, după asemănarea noastră, afară de păcat.

16 Să ne apropiem deci, cu îndrăznire, de scaunul darului, ca să luăm milă şi har să aflăm, spre ajutor, la vreme potrivită.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.