×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE EVREI

Capitolul 13

Felurite sfaturi. Christos este unul şi acelaşi. Urări de bine.

1 Rămâneţi întru dragostea frăţească.

2 Primirea de oaspeţi să n’o uitaţi, căci prin aceasta unu, fără ca să ştie, au primit în gazdă îngeri.

3 Aduceţi-vă aminte de cei închişi, ca şi cum aţi fi închişi cu ei; aduceţi-vă aminte de cei chinuiţi, întrucât şi voi sunteţi în trap.

4 Cinstită să fie nunta întru toate şi patul nespurcat. Iar pe curvari şi pe precurvari îi va judeca Dumnezeu.

5 Feriţi-vă de iubirea de argint şi vă îndestulaţi cu cele ce aveţi, căci însuşi Dumnezeu a zis: Nu te voi lăsa, nu te voi părăsi nicidecum.

6 Pentru aceea, având buna îndrăzneală să zicem: Domnul este într’ajutorul meu; nu mă voi teme! Ce-mi va face mie omul?

7 Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, care v’au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi le urmaţi credinţa.

8 Iisus Christos – eri şi azi şi în veci – este acelaşi.

9 Nu vă lăsaţi furaţi de învăţăturile streine cele de multe feluri; căci bine este să întăriţi prin dar inimile voastre, nu cu demâncări, de la care n’au avut nici un folos cei ce au umblat cu ele.

10 Avem altar dintru care nu au dreptul să mănânce cei ce slujesc cortului.

11 Într’adevăr, trupurile dobitoacelor – al căror sânge e adus de arhiereu, pentru păcat, în Sfânta Sfintelor – sunt arse afară din tabără.

12 Pentru aceea şi Iisus, ca să sfinţească poporul cu sângele său, a pătimit afară din poartă.

13 Deci dar, să ieşim la el, afară din tabără, luând asupra noastră ocara lui.

14 Căci nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe cea ce va să fie.

15 Aşa dar printr’însul să aducem pururea lui Dumnezeu jertfă de laudă, adică rodul buzelor, care premăresc numele lui.

16 Iar facerea de bine şi dărnicia nu le daţi uitării; căci la jertfe ca acestea Dumnezeu priveşte cu plăcere.

17 Ascultaţi pe învăţătorii voştri şi vă supuneţi lor, fiindcă ei priveghează pentru sufletele voastre, având să dea de ele seamă – ca să facă aceasta cu bucurie, şi nu suspinând, lucru care n’ar fi spre folosul vostru.

18 Rugaţi-vă pentru noi; căci suntem încredinţaţi că avem un cuget bun, dorind ca întru toate cu cinste să trăim.

19 Ci vă rog, iar şi iar, aşa să faceţi, ca să vă fiu înapoiat cât mai curând.

20 Iar Dumnezeul păcii, cel ce prin sângele veşnicului legământ a sculat din morţi pe păstorul cel mare al oilor, pe Domnul nostru Iisus,

21 Să vă întărească în orice lucru bun, ca să faceţi voia lui, şi să lucreze în noi ceea ce este bine plăcut în faţa lui, prin Iisus Christos, căruia fie mărirea în vecii vecilor. Amin!

22 Şi vă rog, fraţilor, să îngăduiţi acest cuvânt de îndemnare, căci vi l-am scris pe scurt.

23 Să ştiţi că fratele Timotei este slobod. Dacă vine mai degrabă, vă voi vedea împreună cu el.

24 Spuneţi închinăciune tuturor mai marilor voştri şi tuturor sfinţilor. Închină-se vouă cei ce sunt din Italia.

25 Darul fie cu voi cu toţi! Amin!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.