×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE EVREI

Capitolul 1

Dumnezeu a trimis oamenilor pe Fiul său, care este peste toate, mult mai presus decât îngerii.

1 După ce Dumnezeu, odinioară, în multe rânduri şi în multe chipuri, a vorbit părinţilor noştri prin prooroci, către sfârşitul acestor vremuri ne-a grăit nouă prin Fiul,

2 Pe care l-a pus moştenitor a toate şi prin care a şi făcut veacurile.

3 Fiul, care este strălucirea slavei şi icoana fiinţei lui Dumnezeu şi care ţine toate cu cuvântul puterii sale, după ce a săvârşit curăţirea păcatelor noastre, a şezut de-a-dreapta măririi întru cele prea înalte,

4 Făcându-se cu atât mai bun decât îngerii, cu cât a moştenit mult mai deosebit nume decât ei.

5 De vreme ce cărui dintre îngeri i-a zis Dumnezeu vreodată: Fiul meu eşti tu; eu astăzi te-am născut; şi iarăşi: Eu îi voi fi tată şi el îmi va fi fiu?

6 Şi iarăşi, când aduce în lume pe cel întâi născut, el zice: Şi să se închine lui toţi îngerii lui Dumnezeu.

7 Despre îngeri se rosteşte aşa: Cel ce face din vânturi solii săi şi din para focului pe slujitorii săi,

8 Pe când despre Fiul: Scaunul tău, Dumnezeule, stă în veacul veacului, şi schiptrul dreptăţii este schiptrul împărăţiei tale.

9 Iubit-ai dreptatea şi ai urît fărădelegea, pentru aceea te-a uns pe tine, Dumnezeule, Dumnezeul tău cu untul de lemn al bucuriei, mai mult decât pe părtaşii tăi.

10 Şi apoi: Întru început tu, Doamne, pământul l-ai întemeiat şi cerurile sunt lucrul mâinilor tale;

11 Ele vor pieri, dar tu rămâi, şi toate ca o haină se vor învechi;

12 Ca pe un veşmânt le vei schimba şi schimbate vor fi. Dar tu acelaşi eşti şi anii tăi nu vor înceta.

13 Şi căruia dintre îngeri zis-a Dumnezeu vreodată: Şezi de-a dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmaşii tăi aşternut picioarelor tale?

14 Îngerii oare nu sunt toţi duhuri slujitoare, trimişi ca să slujească, pentru cei ce vor fi moştenitorii mântuirii?

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.