×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE FILIMON

Capitolul 1

Pavel laudă pe Filimon şi mijloceşte ca să ierte pe Onisim, robul său, primindu-l iarăşi ca pe un frate în Domnul.

1 Pavel, întemniţatul lui Iisus Christos, şi fratele Timotei, prea iubitului Filimon, soţul nostru de lucru,

2 Şi sorei Apia şi lui Arhip, cel împreună oşteau cu noi, şi Bisericii din casa ta,

3 Dar vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Iisus Christos!

4 Mulţumesc pururea Dumnezeului meu, când te pomenesc în rugăciunile mele,

5 Căci am auzit despre dragostea ta şi despre credinţa pe care o ai către Domnul Iisus şi către toţi sfinţii.

6 Şi mă rog ca părtăşia ta la credinţă să se facă lucrătoare în deplina cunoştinţă a oricărei fapte bune, pe care o faceţi pentru Christos,

7 Căci am avut multă bucurie şi mângâiere, din dragostea ta, întrucât inimile sfinţilor, frate, s’au odihnit prin tine.

8 Drept aceea, deşi având întru Christos tot dreptul să-ţi poruncesc ce se cuvine,

9 Pentru cuvântul dragostei însă îţi fac mai degrabă o rugăminte. Aşa cum sunt, eu bătrânul Pavel, iar acum şi întemniţatul lui Iisus Christos,

10 Te rog pe tine pentru copilul meu, pe care l-am născut fiind în lanţuri, te rog pentru Onisim,

11 Cel ce altădată nu-ţi era bun la nimic, dar acum şi ţie şi mie de folos. L-am trimis înapoi la tine,

12 Pe el, adică chiar inima mea!

13 Eu vream să-l ţiu la mine, ca, în locul tău, să-mi slujească întru legăturile Evangheliei,

14 Dar fără de încuviinţarea ta n’am voit să fac nimic, ca fapta ta cea bună să nu fie de silă, ci de bună voie.

15 Căci poate pentru aceea a fost despărţit de tine câtva timp, ca veşnic să fie al tău,

16 De acum nu ca rob, ci mai presus de rob, ca frate prea iubit, – mai ales pentru mine, dar cu atât mai vârtos pentru tine, şi după trup şi în Domnul.

17 Deci, dacă mă socoteşti părtaş cu tine, primeşte-l cum m’ai primi pe mine.

18 Iar de te-a păgubit cu ceva sau îţi este dator ceva, pune aceasta în socoteala mea.

19 Eu, Pavel, îţi scriu cu mâna mea; eu îţi voi plăti, ca să nu îţi spun că tu, cu tine însuţi, eşti datornicul meu.

20 Aşa, frate! Să mă bucur şi eu de tine întru Domnul! Odihneşte, în Christos, inima mea!

21 Bine încredinţat de ascultarea ta, scris-am ţie, ştiind că şi mai presus decât grăiesc vei face.

22 Ci o dată cu aceasta îmi şi pregăteşte loc de găzduit, fiindcă nădăjduesc, că prin rugăciunile voastre voi fi dăruit vouă.

23 Te îmbrăţişează Epafras, tovarăşul meu de lanţuri întru Christos Iisus, cum şi

24 Marcu, Aristarh, Dima, Luca, soţii mei de lucru.

25 Darul Domnului nostru Iisus Christos să fie cu duhul vostru! Amin!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.