×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE TIT

Capitolul 3

Cum trebue să fie cei ce sunt înnoiţi prin Duhul. Dezbinatorul trebue ocolit. Felurite însărcinări.

1 Adu-le aminte să se supună stăpânirilor şi dregătorilor, să asculte, să fie gata spre orice lucru bun,

2 Să nu defaime pe nimeni, să nu se gâlcevească cu nimeni, să fie liniştiţi, să arate către toţi oamenii deplină blândeţe.

3 Pentru că şi noi eram altădată fără de minte, neascultători, amăgiţi, slujind poftelor şi multor feluri de desfătări, petrecând viaţa în răutate şi pizmuire, urîţi şi urîndu-ne unul pe altul.

4 Dar când bunătatea şi iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Dumnezeu s’au arătat,

5 El ne-a mântuit, nu din faptele cele întru dreptate, săvârşite de noi, ci după a lui îndurare, prin baia naşterii celei de a doua şi prin înnoirea Duhului Sfânt,

6 Pe care l-a vărsat peste noi, cu bogăţie, prin Iisus Christos, Mântuitorul nostru,

7 Ca, îndreptându-ne prin darul lui, să ne facem potrivit nădejdii, moştenitorii vieţii celei veşnice.

8 Vrednic de crezare este acest cuvânt şi asupra acestora voiesc să mărturiseşti cu tărie, pentru ca acei ce au crezut în Dumnezeu să aibă grijă să se ţină de fapte cinstite. Că acestea sunt bune pentru oameni şi de folos.

9 Iar de întrebările nebuneşti şi de ghenealoghii şi de gâlceava şi de sfezile pentru Lege, te fereşte, căci sunt nefolositoare şi deşarte.

10 De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te,

11 Deoarece ştii că unul ca acesta s’a abătut şi a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit.

12 Când voi trimite pe Artemas la tine, sau pe Tihic, sârgueşte-te să vii la mine la Nicopoli, căci acolo m’am hotărît să iernez.

13 Pe Zenas, ştiutorul de pravili, şi pe Apolos trimite-i mai înainte, cu bună grijă, ca nimic să nu le lipsească.

14 Şi să înveţe şi ai noştri să poarte grijă de lucrurile bune, spre treburile cele de neapărată nevoie, ca să nu fie fără de roadă.

15 Te îmbrăţişează toţi care sunt cu mine. Îmbrăţişează pe cei ce ne iubesc întru credinţa. Darul fie cu voi cu toţi! Amin!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.