×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE TIT

Capitolul 2

Sfaturi bătrânilor, bătrânelor, tinerilor, slugilor. Darul cel mântuitor s’a arătat tuturor.

1 Ci tu grăieşte cele ce se cuvin învăţăturii sănătoase.

2 Spune bătrânilor să fie treji, cinstiţi, întregi la minte, sănătoşi în credinţă, în dragoste, în răbdare;

3 Aşijderea bătrânelor, să aibă în înfăţişarea lor o sfântă cuviinţă, să nu fie zavistnice, să nu fie robite de vin – prea mult, să înveţe de bine,

4 Ca să cuminţească pe cele tinere să-şi iubească bărbaţii, să-şi iubească copiii,

5 Şi să fie cumpătate, curate, gospodine, cu inimă bună, plecate bărbaţilor lor, ca să nu fie vorbit de rău cuvântul lui Dumnezeu.

6 Povăţueşte, asemenea, pe cei tineri să fie înfrânaţi.

7 Întru toate arată-te pe tine pildă de fapte bune, dovedind în învăţătură nestricăciune, cinste,

8 Cuvânt sănătos şi fără vină, pentru ca împotrivitorul să se ruşineze, neavând de zis nimic rău despre noi.

9 Îndeamnă pe robi să se supună stăpânilor lor, să le fie bine plăcuţi întru toate, să nu le întoarcă vorba,

10 Să nu fure nimic, ci să le arate desăvârşită bună credinţă, ca să facă de cinste întru toate învăţătura Mântuitorului nostru Dumnezeu.

11 Căci darul lui Dumnezeu s’a dat pe faţă, mântuitor pentru toţi oamenii,

12 Învăţându-ne pe noi să lepădăm păgânătatea şi poftele lumeşti şi, în veacul de acum, să trăim, cu întreagă înţelepciune, cu dreptate şi cu cucernicie,

13 Şi să aşteptăm fericita nădejde şi arătarea slavei marelui Dumnezeu şi a Mântuitorului nostru Christos Iisus,

14 Carele s’a dat pe sine pentru noi, ca să ne izbăvească de toată fărădelegea şi să-şi curăţească un popor al lui, râvnitor de fapte bune.

15 Acestea grăieşte şi îndeamnă şi ceartă cu toată tăria. Nimeni să nu te dispreţuiască.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.