×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE TIT

Capitolul 1

Închinăciune. Lucrul lui Tit, întru înjghebarea bisericii din Creta. Ce fel sunt Cretanii. Toate sunt curate pentru cei curaţi.

1 Pavel, slujitor al lui Dumnezeu şi apostol al lui Iisus Christos, pentru credinţa aleşilor lui Dumnezeu şi pentru cunoştinţa adevărului celui întocmai cu buna cucernicie,

2 – Întru nădejdea vieţii veşnice, făgăduite mai înainte de anii vecilor de Dumnezeu care nu minte

3 Şi care, la timpul cuvenit, şi-a făcut cunoscut cuvântul său, prin propovăduirea încredinţată mie, după porunca Mântuitorului nostru Dumnezeu –

4 Lui Tit, adevăratului meu fiu, din credinţa noastră amândorora, dar şi pace, de la Dumnezeu Tatăl şi de la Christos Iisus, Mântuitorul nostru.

5 Pentru aceasta te-am lăsat în Creta, ca să îndreptezi cele ce mai lipsesc şi să aşezi preoţi prin cetăţi, precum ţi-am rânduit,

6 De este cineva fără de prihană, bărbat al unei femei, având fii credincioşi, nu sub învinuire de desfrânare sau neascultători.

7 Căci se cuvine episcopului să fie fără de prihană, ca un iconom al lui Dumnezeu, nu de capul lui, nu grabnic la mânie, nu dat la băutură, nebătăuş, nepoftitor de câştig urît,

8 Ci primitor de oaspeţi, iubitor de bine, treaz la minte, drept, cuvios, în frânat,

9 Ţinându-se de cuvântul cel credincios al învăţăturii, ca destoinic să fie şi să îndemne la învăţătura cea sănătoasă şi să răfuiască pe protivnici.

10 Pentru că sunt mulţi răzvrătiţi, grăitori în deşert şi înşelători, mai ales cei din tăierea împrejur,

11 Cărora trebue să le astupi gura, ca unora care răstoarnă case întregi, învăţând pentru agonisită ruşinoasă, cele ce nu se cad.

12 Unul dintre ei, chiar un prooroc al lor, a rostit: Cretanii sunt pururea mincinoşi, fiare urîcioase, leneşi şi mâncăcioşi.

13 Mărturia aceasta este adevărată; pentru care pricină mustră-i cu asprime, ca să fie sănătoşi în credinţă,

14 Şi să nu dea ascultare basmelor iudaiceşti şi poruncilor unor oameni care îşi întorc faţa de la adevăr.

15 Toate sunt curate pentru cei curaţi; iar pentru cei întinaţi şi necredincioşi nimic nu este curat, ci li s’a spurcat lor şi mintea şi cugetul.

16 Ei spun tare că ştiu pe Dumnezeu, dar cu faptele lor îl tăgăduesc, urîciune fiind, nesupuşi fiind şi la orice lucru bun netrebnici.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.