×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA a II-a A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE TIMOTEI

Capitolul 4

Stăruinţa împotriva celor abătuţi de la credinţă. Simţind că sfârşitul este aproape, Pavel chiamă pe Timotei şi pe Marcu şi cere să-i aducă unele lucruri ale sale. Întâia apărare. Urări.

1 În faţa lui Dumnezeu şi a lui Christos Iisus, care va să judece viii şi morţii, juru-te pe tine pe arătarea lui şi pe împărăţia lui:

2 Propovădueşte cuvântul, stărueşte cu timp şi fără de timp, mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată îndelunga răbdare şi dând necontenit învăţătură.

3 Căci va veni o vreme când nu vor mai suferi învăţătura sănătoasă, ci, dornici să-şi gâdile auzul, îşi vor grămădi învăţători după poftele lor,

4 Şi-şi vor întoarce urechile de la adevăr, şi se vor îndrepta către basme.

5 Însă tu fii treaz în toate, suferă răul, fă lucru de binevestitor, fii cu toată inima la slujba ta.

6 Că eu de-acum sunt gata pentru jertfă şi timpul despărţirii mele a sosit.

7 M’am luptat lupta cea bună; am ajuns la capătul drumului, am păzit credinţa.

8 De aici încolo, îmi stă înainte cununa dreptăţii, pe care Domnul îmi va da-o în Ziua Aceea, El, dreptul judecător, şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce au iubit arătarea lui.

9 Sileşte-te să vii curând la mine,

10 Căci Dima, iubind veacul de acum, m’a lăsat şi s’a dus la Tesalonic, Crescent în Galatia, Titu în Dalmaţia.

11 Numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu şi adu-l cu tine, căci îmi este de mare folos la slujbă.

12 Pe Tihic l-am trimis la Efes.

13 Când vei veni, adu-mi felonul pe care l-am lăsat în Troada, la Carp, precum şi cărţile, mai ales pergamentele.

14 Alexandru, căldărarul, mi-a făcut multe rele; Domnul îi va plăti după faptele lui.

15 Păzeşte-te şi tu de el, căci s’a împotrivit foarte cuvântărilor noastre.

16 La întâia mea apărare, nimeni nu mi-a venit în ajutor, ci toţi m’au părăsit. Să nu li se ţină în socoteală!

17 Dar Domnul mi-a stat într’ajutor si m’a întărit, pentru ca, prin mine, Evanghelia să fie pe deplin vestită şi s’o audă toţi păgânii; iar eu am scăpat din gura leului.

18 Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău şi mă va mântui, în împărăţia sa cea cerească. Lui fie mărire în vecii vecilor! Amin!

19 Îmbrăţişează pe Prisca şi pe Acvila şi casa lui Onisifor.

20 Erast a rămas în Corint; pe Trofim l-am lăsat în Milet, fiind bolnav.

21 Sileşte-te să vii mai înainte de începutul iernii. Te îmbrăţişează Eubul şi Pudenţiu şi Linu şi Claudia şi fraţii toţi.

22 Domnul să fie cu duhul tău! Darul să fie cu voi! Amin!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.