×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA I-A A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE TIMOTEI

Capitolul 5

Cum trebue a îndemna. Care văduve trebuesc ajutate. Despre preoţi. Despre păcătoşi.

1 Pe cel bătrân să nu-l înfrunţi, ci să-l îndemni ca pe un părinte; pe cei mai tineri, ca pe fraţi.

2 Pe femeile bătrâne îndeamnă-le ca pe nişte mame; pe cele tinere, ca pe surori, în toată curăţia.

3 Pe cele văduve cinsteşte-le, pe cele cu adevărat văduve.

4 Dacă vre-o văduvă are feciori sau nepoţi, aceştia să se înveţe să cinstească în frica lui Dumnezeu mai întâi casa lor şi să dea răsplătire părinţilor, pentru că aceasta este bine şi primit înaintea lui Dumnezeu.

5 Cea cu adevărat văduvă şi rămasă singură are nădejdea în Dumnezeu şi stărueşte în cereri şi în rugăciuni, noaptea şi ziua.

6 Iar cea care trăieşte în desfătări, deşi vie, e moartă.

7 Dă-le şi aceste porunci, ca să fie fără de prihană.

8 Dacă însă cineva nu poartă grijă de ai săi şi mai ales de ai casei, s’a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios.

9 Văduva care are mai puţin de şaizeci de ani să nu fie înscrisă între văduve şi numai dacă a fost femeia unui singur bărbat,

10 Bine cunoscută pentru faptele ei bune; dacă adică şi-a crescut copiii, dacă a fost primitoare de streini, dacă a spălat picioarele sfinţilor, dacă a venit în ajutorul celor strâmtoraţi, dacă s’a ţinut stăruitor de tot ce este lucru bun.

11 Iar de văduvele cele tinere te fereşte. Căci atunci când se înfierbântează împotriva lui Christos poftesc să se mărite,

12 Şi-şi agonisesc osândă, fiindcă şi-au călcat legământul dintâi.

13 Dar în acelaşi timp se învaţă să fie leneşe, umblând din casă în casă; şi nu numai leneşe, ci şi limbute, şi iscoditoare, grăind cele ce nu se cade.

14 Drept aceea, hotărăsc ca văduvele tinere să se mărite, să aibă copii, să-şi vadă de case, şi să nu dea protivnicului nici un prilej de ocară.

15 Căci unele s’au şi întors, ca să se ducă după Satana.

16 Dacă vre-un frate sau vre-o soră credincioasă are în casă văduve, să aibă grija lor, ca Biserica să nu fie împovărată, ci să poată să ajute pe cele cu adevărat văduve.

17 Preoţii cei ce-şi ţin bine dregătoria să se învrednicească de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc în cuvânt şi în învăţătură.

18 Pentru că scriptura zice: Să nu legi gura boului care treeră, – şi: Vrednic este lucrătorul de plata sa.

19 Pâră împotriva preotului să nu primeşti, fără numai din gura a doi ori a trei martori.

20 Pe cei ce păcătuesc mustră-i de faţă cu toţi, ca şi ceilalţi să aibă teamă.

21 Te jur înaintea lui Dumnezeu şi a lui Iisus Christos şi a îngerilor lui celor aleşi, să păzeşti acestea, fără hotărîre de mai înainte luată nefăcănd nimic eu părtinire.

22 Nu pune, prea degrabă, mâinile peste nimeni, nici nu te face părtaş la păcatele streine. Păstrează-te pe tine curat.

23 Nu mai bea numai apă, ci foloseşte-te de puţin vin, pentru stomacul tău şi pentru desele tale slăbiciuni.

24 Păcatele unor oameni sunt prea învederate şi merg de mai înainte la judecată, ale altora însă se arată mai pe urmă.

25 Tot aşa şi faptele cele bune: se arată de departe, şi chiar când este în-tr’altfel nu pot să stea ascunse.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.