×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA I-A A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE TIMOTEI

Capitolul 4

Învăţătorii mincinoşi ce au să vie. Porunci date lui Timotei.

1 Dar Duhul grăieşte lămurit că, în vremile cele de apoi, unii se vor depărta de la credinţă luând aminte la duhurile cele înşelătoare şi la învăţăturile demonilor,

2 Prin făţărnicia unor mincinoşi, care sunt înfieraţi în cugetele lor.

3 Aceştia opresc de la căsătorie şi de la unele bucate, pe care Dumnezeu le-a făcut, spre gustare cu mulţumită, pentru cei credincioşi şi pentru cei ce au cunoscut adevărul.

4 De vreme ce orice făptură a lui Dumnezeu este bună şi nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţumită,

5 Căci se sfinţeşte prin cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune.

6 Punându-le înainte fraţilor, toate acestea, vei fi bun slujitor al lui Christos Iisus, arătându-te hrănit cu cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături de care te-ai ţinut.

7 Iar de basmele cele lumeşti şi băbeşti, te fereşte. Ci deprinde-te pe tine cu buna cucernicie.

8 Căci deprinderea trupească la puţin foloseşte, dar evlavia spre toate este de folos, având făgăduinţa vieţii de acum şi a celei ce va să vie.

9 Plin de adevăr este acest cuvânt şi vrednic de toată primirea.

10 Fiindcă pentru aceasta ne ostenim şi ne luptăm, căci ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care este Mântuitorul tuturor oamenilor, în deosebi al credincioşilor.

11 Acestea să le porunceşti şi să le dai de învăţătură.

12 Nimeni să nu dispreţuiască tine-reţele tale, ci te fă pildă credincioşilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu credinţa, cu curăţia.

13 Până la venirea mea, ia aminte la citit, la îndemnat, la învăţătură.

14 Nu fi nepăsător faţă de darul ce este întru tine, care ţi s’a dat prin proorocire, cu punerea mâinilor preoţiei.

15 Cugetă la acestea, ţine-te de acestea, ca înaintarea ta să fie învederată pentru toţi.

16 Păzeşte-te pe tine însuţi şi învăţătura; stârneşte în ea, căci făcând aceasta, şi pe tine te vei mântui şi pe cei care te ascultă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.