×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA I-A A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE TIMOTEI

Capitolul 2

Rugăciuni pentru toţi. Dumnezeu este unul şi mijlocitorul unul. Cuviosia celor care se roagă. Femeia în Biserică.

1 Vă îndemn deci, înainte de toate, să faceţi cereri, rugăciuni, mijlociri, mulţumite, pentru toţi oamenii,

2 Pentru împăraţi şi pentru toţi care sunt în înalte dregătorii, ca să petrecem viaţa lină şi tihnită, întru toată temerea de Dumnezeu şi buna cuviinţă.

3 Că acesta este lucru bun şi primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru,

4 Care voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi să vie la cunoştinţa adevărului.

5 Căci unul este Dumnezeu, unul este şi mijlocitorul între Dumnezeu şi oameni:cel ce s’a făcut om: Christos Iisus,

6 Care s’a dat pe sine preţ de răscumpărare pentru toţi, precum s’a dovedit la timpul cuvenit.

7 Spre aceasta pus am fost crainic şi apostol – adevăr gră’esc, nu spun minciună – învăţător păgânilor, întru credinţă şi adevăr.

8 Vreau aşa dar ca bărbaţii să se roage în tot locul, ridicând mâini cucernice, fără de mânie şi fără de gâlceava.

9 Aşijderea şi femeile, să se poarte în port cuviincios, făcându-şi lor podoabă din sfială şi din cumpătare, nu din păr împletit şi din aur sau din mărgăritare sau din veşminte de mult preţ;

10 Ci, precum se cuvine unor femei care se făgăduesc temerii de Dumnezeu, făcându-şi lor podoabă din fapte bune.

11 Femeia să înveţe în linişte, cu toată ascultarea.

12 Nu îngăduesc femeii nici să înveţe pe altul, nici să stăpânească pe bărbat, ci să stea hniştită.

13 Că Adam s’a zidit întâi, apoi Eva.

14 Şi nu Adam a fost amăgit, ci femeia, amăgită fund, s’a făcut călcătoare de poruncă.

15 Dar se va mântui prin naştere de fii, dacă stărueşte, cu deplină înţelepciune, în credinţă, în iubire şi în sfinţire.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.