×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA a II-a A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE TESALONICENI

Capitolul 3

Îndemn la rugăciune, pentru răspândirea cuvântului Evangheliei. Tesalonicenii trebue să se ferească de cei fără rânduiala.

1 Pe lângă toate acestea, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi, ca cuvântul Domnului să-şi facă drumul, grabnic, şi ca şi la voi să se preamărească,

2 Şi ca să ne izbăvim de oamenii nesăbuiţi şi răi. Căci credinţa nu este a tuturor.

3 Ci credincios este Domnul, el oare vă va întări şi vă va păzi de cel viclean!

4 Despre voi încredinţaţi suntem în Domnul că cele ce vă poruncim le faceţi şi le veţi face.

5 Iar Domnul să îndrepteze inimile voastre spre dragostea lui Dumnezeu şi spre răbdarea lui Christos!

6 Fraţilor, vă poruncim în numele Domnului nostru Iisus Christos, să vă feriţi de orice frate care umblă fără de rânduiala şi nu după învăţătura primită de la noi,

7 Căci singuri ştiţi cum trebue să călcaţi pe urmele noastre, că noi n’am fost fără de rânduiala, când am fost la voi,

8 Nici n’am mâncat de la cineva, pâine în dar, ci cu muncă şi cu trudă am lucrat noaptea şi ziua, ca să nu împovărăm pe nimeni dintre voi.

9 Nu doar că n’avem puterea aceasta, ci ca să vă dăm o pildă cu noi înşine ca să faceţi ca noi.

10 Când ne aflam la voi, v’am dat porunca aceasta: cine nu vrea să lucreze acela să nu mănânce.

11 Şi auzim că unii de la voi umblă fără nici un rost, nu lucrează nimic, ci se amestecă în treburile altora.

12 Unora ca acestora le poruncim şi-i îndemnăm în Domnul Iisus Christos ca să muncească în linişte şi să-şi mănânce pâinea de ei agonisită.

13 Iar voi, fraţilor, nu pregetaţi să faceţi ce e bine.

14 Şi dacă vre-unul nu ascultă de cuvântul nostru din epistola aceasta, pe acela să-l însemnaţi şi să nu mai aveţi cu el nici un amestec, ca să-i fie ruşine.

15 Dar nu-l socotiţi ca pe un vrăjmaş, ci dojeniţi-l ca pe un frate.

16 Şi însuşi Domnul păcii dăruiască-vă vouă pace totdeauna şi în tot chipul! Domnul fie cu voi cu toţi!

17 Urarea mea cu mâna mea – a lui Pavel; acesta este semnul meu în orişice scrisoare. Aşa scriu.

18 Darul Domnului nostru Iisus Christos cu voi toţi!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.