×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA a II-a A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE TESALONICENI

Capitolul 2

Antichrist se arată înaintea venirii lui Christos. Stăruinţa în credinţa cea dreaptă.

1 În privinţa venirii Domnului nostru Iisus Christos şi a adunării noastre împreună cu el, vă rugăm, fraţilor,

2 Să nu vă lăsaţi prea degrabă zguduiţi în cugetul vostru, nici să vă spăimântaţi, nici de duh proorocesc, nici de vorbă, nici de vre-o scrisoare ca pornită de la noi, precum că ziua Domnului a şi sosit.

3 Să nu vă amăgească nimeni, cu nici un chip. Căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credinţă şi nu se va da pe faţă omul nelegiuirii, fiul pierzării,

4 Protivnicul înălţându-se mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu sau e făcut pentru închinare, aşa încât să se aşeze în templul lui Dumnezeu şi pe sine să se dea drept Dumnezeu.

5 Nu vă aduceţi aminte că, pe când eram încă la voi, vă spuneam aceste lucruri?

6 Şi acum ştiţi bine ce-l opreşte ca să nu se arate decât la vremea lui.

7 Pentru că taina fărădelegii se şi înfiripează, numai că este unul care o ţine acum pe loc, până ce va fi dat la o parte.

8 Şi atunci se va arăta cel fără de lege, pe care Domnul Iisus îl va ucide cu suflarea gurii sale şi-l va nimici cu strălucirea venirii sale.

9 Iar ivirea aceluia va fi prin lucrarea lui Satan, însoţită de tot felul de puteri şi de semne şi de minuni mincinoase,

10 Şi de amăgiri nelegiuite, pentru fiii pierzării, fiindcă n’au primit iubirea adevărului, ca să se mântuiască.

11 Pentru aceea, Dumnezeu le trimite amăgiri puternice, ca să dea crezământ minciunii,

12 Şi ca să cadă sub osândă toţi cei ce n’au crezut adevărul, ci au îndrăgit nedreptatea.

13 Iar noi, fraţilor iubiţi de Domnul, datori suntem totdeauna să mulţumim lui Dumnezeu pentru voi, că v’a ales Dumnezeu din început, spre mântuire, întru sfinţirea Duhului şi întru credinţa adevărului,

14 La care v’a chemat prin Evanghelia noastră, ca să câştigaţi şi voi partea voastră la mărirea Domnului nostru Iisus Christos.

15 Drept aceea, fraţilor, staţi neclintiţi şi ţineţi predaniile pe oare le-aţi învăţat, fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră.

16 Iar însuşi Domnul nostru Iisus Christos şi Dumnezeu, Tatăl nostru, carele ne-a iubit pe noi şi ne-a dat, prin darul său, veşnică mângâiere şi bună nădejde,

17 Să mângâie inimile voastre şi Să vă întărească, la orice faptă bună şi la orice vorbă bună!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.