×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA a II-a A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE TESALONICENI

Capitolul 1

Pavel laudă credinţa Tesalonicenilor. Christos răsplăteşte şi la buni şi la răi.

1 Pavel şi Silvan şi Timotei, Bisericii Tesalonicenilor în Dumnezeu Tatăl nostru şi în Domnul Iisus Christos,

2 Dar vouă şi pace, de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Iisus Christos.

3 Datori suntem, fraţilor, să mulţumim pentru voi pururea lui Dumnezeu, precum se cuvine, fiindcă credinţa voastră creşte covârşitor şi dragostea fiecăruia din voi prisoseşte faţă de fiecare;

4 Astfel încât noi înşine ne lăudăm cu voi, în Bisericile lui Dumnezeu, pentru statornicia şi credinţa voastră, în toate prigonirile voastre şi în strâmtorările pe care le suferiţi.

5 Cu voi se arată un semn învederat al dreptei judecăţi a lui Dumnezeu, în învrednicirea voastră de împărăţia lui Dumnezeu, pentru care pătimiţi,

6 De vreme ce drept este înaintea lui Dumnezeu să răsplătească cu necaz celor ce vă necăjesc pe voi.

7 Iar vouă celor necăjiţi să vă dea odihnă, alăturea cu noi, atunci când Domnul Iisus se va ivi din cer, cu îngerii puterii sale,

8 În văpaie de foc, şi va osândi pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu se supun Evangheliei Domnului nostru Iisus.

9 Unii ca aceştia lua-vor ca pedeapsă pieirea veşnică de la faţa lui Dumnezeu şi de la slava tăriei dumnezeeşti,

10 În ziua aceea când va veni să se preamărească întru sfinţii săi şi să fie privit cu uimire de către toţi cei ce au crezut. Între ei fi-veţi şi voi, pentru că mărturia noastră, între voi, găsit-a crezământ.

11 Pentru aceasta, ne şi rugăm pururea pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă facă vrednici de chemarea sa şi să împlinească, cu putere, toată pornirea voastră spre bunătate, tot lucrul credinţei voastre,

12 Ca să se preamărească, în voi, numele Domnului nostru Iisus şi voi într’însul, prin darul Dumnezeului nostru şi al Domnului Iisus Christos.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.